Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Czytelnia

Zamieszczone w tym dziale teksty i materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.


Zapraszamy do studiowania wykładów pastora Michała Hydzika odczytywanych podczas wtorkowych nabożeństw przez Damiana Zajonca. Poza wersją audio dostępną w dziale "Kazania", udostępniamy także oryginalne zapiski pastora Michała w kolejnych seriach: Chrzest w Duchu Świętym, praca Ducha Świętego oraz Dary Ducha Świętego.

 • Felieton - Manna - i co dalej? (L. Sikora)

  2017-06-28 14:12
  „Gdy byli głodni, dałeś im chleba z nieba, wodę ze skały im wydobyłeś, gdy byli spragnieni” (Neh 9:15)
  Modlitwa pokutna Nehemiasza (Neh 9:6-25) przypomina Izraelitom ich czas pielgrzymowania. Mówi o czasie pobytu na pustyni oraz o czasie zdobywania ziemi obiecanej. Czas pobytu na pustyni tak naprawdę był dla nich czasem stagnacji, braku wiary, nieposłuszeństwa. Nehemiasz pisze, że „usztywniali swoje karki i nie słuchali Twoich przykazań”. Uchylali się od posłuszeństwa, „nie pomnąc na cuda Jakie czyniłeś z nimi” (Neh 9:16-17). Ich przeznaczeniem nie było wegetowanie na piaskach, ani nawet pobyty w oazach na pustyni. Boży plan nie ograniczał się tylko do karmienia ich i pojenia w nadnaturalny sposób, do zachowywania w niezniszczonym stanie ich odzieży, dbania o ich zdrowie (w. 21)...
 • Słowo od Pastora - Nowa zachęta na Dzień Matki (B. Wrzecionko)

  2017-06-14 15:34

  Kończący się powoli miesiąc maj jest przez wielu z nas jednym z ulubionych miesięcy w roku i to z wielu powodów. Choćby dlatego, że budzi się wiosna i wszystko pięknie rozkwita i jakby narasta w nas jakiś życiowy optymizm wraz z pięknem budzącej się przyrody. Dla wielu z nas początek miesiąca przynosi kilka wolnych dni „majówki”, co w dzisiejszych zabieganych czasach nie jest bez znaczenia. Jednak końcówka miesiąca kojarzy się nam wszystkim z datą 26.05 czyli z świętem „Dnia Matki”, które jak przypuszczam w wielu naszych domach było obchodzone, bądź przynajmniej wspomniane. Jako zbór również akcentujemy to święto w ostatnią niedzielę miesiąca, poszerzając je do święta całej rodziny. Przy okazji tego artykułu chciałbym złożyć wszystkim mamusiom serdeczne życzenia i podziękowania za ich poświęcenie wkładane w wychowanie dzieci, a też i kojące, błogosławione oddziaływanie na cały dom i rodzinę. Życzę wam wiele radości z bycia mamą, mnóstwa mądrości w wychowaniu dzieci, codziennych sił do podejmowania przeróżnych wyzwań i dalszej w tym wytrwałości.

 • Słowo od Pastora - Idziemy dalej… (B. Wrzecionko)

  2017-06-14 10:57

  Drogi zborze, drogi czytelniku, jakże przykra i smutna jest świadomość, że już nigdy więcej pod felietonami z cyklu „Słowo od Pastora” (ani żadnym innym) nie zobaczymy podpisu: pastor senior Michał Hydzik. Pisał on swoje rozważania, gdyż były one na pewnym etapie jedyną formą przekazu dla nas. Później przez pewien czas ta forma usługi dla zboru, ale też i daleko szerzej poza zbór przyjęła kształt wykładów odczytywanych przez lektora (br. Damiana Zajonca). Obie te formy przekazu były dla nas wielkim błogosławieństwem, żal że przeszły już bezpowrotnie do historii...

 • Słowo od Pastora - Wstąp na basztę, cz. 3 (M. Hydzik)

  2017-06-14 10:33

  Jak się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni

  W poprzednich artykułach pisałem, że Habakuk był prorokiem i Bóg objawił mu niektóre prawdy dotyczące ludzi tamtejszego okresu. Ale uwagi owe dotyczyły nie tylko ludzi tamtego czasu, dotyczą one i nas. W pierwszym rzędzie, prorok z woli Boga wzywa ludzi aby wstąpili na „basztę”. Powtarzam: „baszta” to symbol wyciszenia się przed Panem, baczenie i nasłuchiwanie, co odpowie na naszą skargę, prośbę (w.1).

  Tym razem chcę zwrócić uwagę na wezwanie proroka do wyczekiwania na Boga.

 • Słowo od Pastora - Wstąp na basztę, cz. 2 (M. Hydzik)

  2017-06-14 09:05

  W poprzednim artykule przedstawiony był prorok Habakuk, któremu Bóg objawił, co ma się wydarzyć – czyli nadciągającą katastrofę. Na jego naród ze wschodu miały nadciągnąć wojska brutalnych Chaldejczyków. Godną naśladowania jest postawa proroka, który nie rozpaczał, nie panikował, ale udał się na basztę - miejsce odosobnienia, wyciszenia z dala od ludzi, miejsce nasłuchiwania, co powie Bóg. Najczęściej właśnie Bóg przemawia do człowieka, gdy ten się wycisza - „wchodzi na basztę” i nasłuchuje „co powie Bóg”. Bóg najczęściej przemawia w ciszy. Wspomniany był już ogród Eden, gdzie w ciszy właśnie Bóg przemawiał do człowieka, Mojżesz, który z dala od zgiełkliwego tłumu mógł słyszeć przemawiającego Boga, itd. Podobnie też było w życiu proroka Eliasza, kiedy przechodził przez bardzo trudny czas swojego życia.

 • Słowo od Pastora - Wstąp na basztę (M. Hydzik)

  2017-02-13 10:01

  Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na BASZTĘ; muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją prośbę. (Habakuk 2,1)

 • Słowo od Pastora - Jak prędko mija czas… (B. Wrzecionko)

  2016-12-29 11:52

  Znów na naszych kalendarzach pojawił się grudzień – ostatni miesiąc roku.

  To wręcz nieprawdopodobne, ale faktem jest, że rok 2016 powoli się kończy, choć wydaje się, jakby niedawno się rozpoczął. Pamiętamy świeżo jeszcze minionego sylwestra, a następny już niebawem.

  Powszechnie słyszy się powtarzany wszędzie wyświechtany slogan „jak ten czas prędko leci…”

 • Słowo od Pastora - Reakcja przyjaciół na cierpienie Hioba (M. Hydzik)

  2016-11-14 22:02

  Okres cierpienia, przechodzenia przez ciemną dolinę cienia charakteryzuje się także zmianą relacji z tymi, których miłowaliśmy i z którymi utrzymywaliśmy bliskie stosunki.

 • Słowo od Pastora - Stosunek do cierpienia (M. Hydzik)

  2016-10-05 23:57

  Księga Hioba znajduje się prawie w połowie Biblii tuż przed Księgą Psalmów. Uważa się ją za najstarszą księgę Pisma Świętego. Bibliści dowodzą, że była ona już przed Abrahamem, Mojżeszem i narodem Izraelskim. A skoro tak, to Hiob wierzył w tego samego Boga, w którego i my wierzymy.

 • Słowo od Pastora - Czy wierzący może przyjmować leki i iść do lekarza (M. Hydzik)

  2016-08-31 17:29
  Nawróciłem się w zborze, który akurat w tym czasie był pod wpływem pewnych skrajnych poglądów. Powodem byli różni przyjezdni nauczyciele i kaznodzieje, którzy przywozili ze sobą dziwne nauczania. Mówiono na przykład, że nie powinno się używać lusterek, nie wolno nosić zegarków na ręce, zdobywać wykształcenia, a także nie powinno się korzystać z pomocy lekarzy ani zażywać lekarstw. Jako świeżo nawrócony nie znający jeszcze Biblii miałem pełne zaufanie do tego, co słyszałem i odkładałem to gdzieś w mojej pamięci i podświadomości...
 • Słowo od Pastora - Bądź wola Twoja (M. Hydzik)

  2016-07-01 01:21
  Do napisania tego artykułu sprowokował mnie jeden z SMS-ów jaki otrzymałem z okazji moich urodzin od jednego z pastorów (który uważa się za mojego syna duchowego). Napisał: "Pastorze, twoja postawa w tej uciążliwej chorobie jest dla mnie takim samym zbudowaniem, jakim była Twoja służba". Nigdy aż dotąd nie zdawałem sobie sprawy, że postawa wobec choroby może być dla kogoś zbudowaniem
 • Słowo od Pastora - Gdzie jest twój Bóg? (M. Hydzik)

  2016-06-03 13:52
  Rozważanie to rozpocznę od zadania pytania i próby odpowiedzi: Czy zdarzyło się Wam, że po gorącej społecznej modlitwie albo po uduchowionym nabożeństwie wychodziliśmy z przekonaniem, że mieliśmy dobry czas, a obecność Pana była wyraźnie odczuwalna? Innym razem mówiliśmy, że było ciężko, chłodno i nie odczuwaliśmy bliskości Pana i Jego Ducha.
 • Słowo od Pastora - O co się modlić? (M. Hydzik)

  2016-06-03 13:46
  W poprzednim rozważaniu zauważyliśmy, że modlitwa to nie medytacja ani uwielbianie lecz PROŚBA: Proście a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam, każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otwierają (Mt 7,7-8).
 • Słowo od Pastora - Modlitwa to proszenie (M. Hydzik)

  2016-04-04 09:09
  Poprzednie rozważanie zakończyłem stwierdzeniem, że Bóg jest Bogiem wysłuchującym modlitwy (Ps 65,3), a to rozważanie rozpocznę od zacytowania znanego amerykańskiego pisarza i nauczyciela Dennisa Bennetta (napisał między innymi książkę Duch Święty i ty), który stwierdził, że przez wieki diabeł wypracował określoną metodę działania. Polega ona przede wszystkim na tym, że nie chce on dopuścić wierzących do poznania pewnych prawd zawartych w Biblii. Gdy jednak sztuka ta mu się nie powiedzie, nie rezygnuje, ale przystępuje do drugiego ataku polegającego na sprowadzeniu tych, którzy już poznali, do jakiejś skrajności.
 • Słowo od Pastora - Tak wielkie zbawienie (B. Wrzecionko)

  2016-03-01 13:03
  W tym miesiącu obchodzimy pamiątkę najważniejszego i najbardziej doniosłego wydarzenia w całej historii ludzkości, która na zawsze zmieniła rzeczywistość duchową, a w pewnych aspektach i realność doczesną wokół nas. Tak, będziemy świętować triumf Jezusa, Jego męczeńską śmierć na krzyżu i chwalebne zmartwychwstanie...
 • Słowo od Pastora - Wierzyli, ale nie otrzymali (M. Hydzik)

  2016-02-20 11:39

  Kolejne rozmyślanie na temat wiary piszę ku pokrzepieniu serc. Czyich serc? Tych wszystkich, którzy wierzyli, albo wierzą, a wciąż czegoś nie dostąpili albo jeszcze nie osiągnęli...

 • Słowo od Pastora - Doświadczenie a zgorszenia, cz. 4 (M. Hydzik)

  2015-12-01 09:59
  Jest to już czwarte rozważanie na temat doświadczenia (testów) w życiu chrześcijanina. Tym razem zajmiemy się różnymi postawami wobec przechodzących przez doświadczenia.
 • Słowo od Pastora - Cele doświadczeń, cz. 3 (M. Hydzik)

  2015-10-31 11:05
  W poprzednich rozważaniach w ramach Słowa od Pastora zastanawiałem się nad doświadczeniami albo inaczej testami, którym poddawana jest wiara wierzącego. Dlaczego musimy przechodzić przez te różne testy?
 • Słowo od Pastora - Doświadczenia a wiara, cz. 2 (M. Hydzik)

  2015-10-01 11:10
  Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie (Jak 1,2)
  W poprzednim rozważaniu zauważyłem, że aby wiara mogła być doświadczona, trzeba najpierw ją mieć. I rzeczywiście, większość dzieci Bożych przeżywała doświadczenie nie dlatego, że nie mieli wiary, ale dlatego, że ją mieli...
 • Słowo od Pastora - Doświadczenia a wiara, cz. 1 (M. Hydzik)

  2015-08-27 19:48
  Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami (1P 1,6)