Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Czytelnia

Zamieszczone w tym dziale teksty i materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.


Zapraszamy do studiowania wykładów pastora Michała Hydzika odczytywanych podczas wtorkowych nabożeństw przez Damiana Zajonca. Poza wersją audio dostępną w dziale "Kazania", udostępniamy także oryginalne zapiski pastora Michała w kolejnych seriach: Chrzest w Duchu Świętym, praca Ducha Świętego oraz Dary Ducha Świętego.

 • Felieton - Klejnoty dla Pana (W. Wieja)

  2011-12-06 00:00
  Lubię mieć wszystkie sprawy poukładane według własnego porządku. Bóg daje nam wolność do ustanawiania pewnego porządku w różnych miejscach zgodnie z naszym sumieniem, wiedzą czy doświadczeniem.
  Czasami dochodzi jednak do sytuacji śmiesznych, bardziej poważnych czy wręcz tragicznych, gdy bierzemy sprawy w swoje ręce, nie pytając Pana o zdanie...
 • Słowo od Pastora - Obed Edomita, cz. 2 (M. Hydzik)

  2011-11-14 00:00
  Ostatnio przypomniałem tę niezwykłą postać, zagubioną pośród wielu wielkich postaci Biblii.
  Pojawia się on na stronicach Pisma Świętego w momencie, gdy słudzy Dawida poszukiwali miejsca na przechowanie Skrzyni Bożej. Zwrócili się więc do niego z prośbą, aby przyjął ją do siebie, do swojego dom. Oczywiście, mógł odmówić, tłumacząc się brakiem miejsca lub innymi powodami, ale Obed otworzył swój dom i przyjął Skrzynię Pańską...
 • Wiersz - O Dobrym Pasterzu (C. Staszek)

  2011-10-10 00:00
  "O Dobrym Pasterzu"
  Czesław Staszek
 • Słowo od Pastora - Obed Edomita (M. Hydzik)

  2011-09-27 00:00
  Dopiero co zakończyliśmy podczas wtorkowych godzin biblijnych rozważanie pierwszego cyklu wykładów na temat bohaterów wiary. Omówiliśmy zaledwie kilku, przedstawionych na stronicach 1 Księgi Mojżeszowej, bo nie sposób wymienić wszystkich wskazanych tak przez Stary jak i Nowy Testament. A trzeba przyznać, że jest ich jeszcze bardzo wielu, jak choćby: Mojżesz, Jozue, Kaleb, Dawid, Gedeon, Debora, Paweł, Piotr, Sylas i inni. Niektórym z nich, Biblia poświęca całe księgi, innym rozdziały, a jeszcze inni są jakby zagubieni w gąszczu licznych rodowodów. Do nich należą m.in. Jaabes, człowiek wołający do Boga, prośby którego Bóg spełnił (1 Kron 4:9-10) a także Obed Edomita (1 Kron. 13:13-14)...
 • Słowo od Pastora - Bóg a doświadczenia (M. Hydzik)

  2011-09-13 00:00
  Niektóre współczesne trendy chrześcijańskie oferują tak zwaną teologię bez doświadczeń, prób i niesienia krzyża. Dotyczy to zwłaszcza tych kaznodziejów, ewangelistów i pastorów, którzy za wszelką cenę chcą zdobyć jak największą ilość słuchaczy i sympatyków. Nie chcąc więc zniechęcać ludzi do przychodzenia na ich zgromadzenia albo oglądania ich programów, oferują tak zwaną Ewangelię bez problematyczną. W ewangelii w ich wydaniu dominuje nauczanie o drogach osiągania przede wszystkim dobrego samopoczucia, zadowolenia z życia i dobrobytu materialnego...
 • Felieton - Spraw odnowę, Panie! (W. Wieja)

  2011-09-05 00:00
  Spraw nam odnowę, Boże zbawienia naszego i zaniechaj gniewu swego na nas! (Ps 85:5)
  Powyższy werset stał się dla mnie mottem codziennych porannych modlitw w naszym zborze. Już nie pamiętam, w jakich okolicznościach Pan dał to Słowo, lecz nie mogę o nim zapomnieć. Potrzebuję odnowy, ożywienia, odświeżenia, przebudzenia...
 • Słowo od Pastora - Zawrzyj dobre małżeństwo, cz. 2 (M. Hydzik)

  2011-06-30 00:00
  Biblia w licznych ustępach mówi wyraźnie, że Bóg chce, aby małżeństwo było partnerstwem na całe życie.
  Stawka jest więc bardzo wysoka i dlatego Biblia używa tak mocnego i wyrazistego języka, by przypomnieć nam jak to jest w nieszczęśliwym małżeństwie.
  Lepsza jest potrawa z jarzyn, a przy tym miłość niż karmny wół wraz z nienawiścią (Przyp. 15:17).
 • Słowo od Pastora - Zawrzyj dobre małżeństwo (M. Hydzik)

  2011-06-03 00:00
  Podczas każdego urlopu spędzanego zwykle w rodzinnej miejscowości w Brzeżawie, nadrabiam zaległości w czytaniu różnej literatury chrześcijańskiej. Tak było i tym razem. Drugą pozycją, którą wziąłem do ręki (podsunęła mi ją żona) była książka pt. „Życie które działa” autorstwa Billa Hybels'a.
 • Felieton - Modlitwa z głębi serca (W. Wieja)

  2011-05-05 00:00
  Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. [...] Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was (List Jakuba 4:7-8a oraz 10).
  Tak naprawdę powinniśmy przeczytać w kontekście od 1. do 12. wersetu, aby mieć pełny obraz przekazu Jakuba i wiedzieć, jak praktycznie wygląda poddanie Panu, uniżenie przed nim...
 • Felieton - Pan powraca (W. Wieja)

  2011-04-23 00:00
  Mijające miesiące i tygodnie obfitują w wydarzenia, które jednych niepokoją, a innych utwierdzają w przekonaniu, iż na naszych oczach wypełniają się biblijne proroctwa. Nie można nie zauważyć zakrojonych na szeroką skalę przygotowań do wejścia na globalną scenę politycznego przywódcy mającego w zanadrzu "lekarstwo na całe zło". Wymienię kilka, moim zdaniem, znaczących sytuacji...
 • Felieton - Głód (W. Wieja)

  2011-04-18 00:00
  Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże!
  Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego.
  Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga?
  Psalm 42:2-3
  Dziś Bóg zadaje mi pytanie: Jak bardzo pragniesz być w mojej obecności, jak mocno za mną tęsknisz?
 • Felieton - Zbawienie narodów (W. Wieja)

  2011-04-17 19:47
  Czemuż to burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach?
  Powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się społem przeciw Panu i Pomazańcowi jego:
  Zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta!
  Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich, Pan im urąga.
  Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim i gwałtownością swoją przerazi ich:
  Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, świętej górze mojej.
  Ogłoszę zarządzenie Pana: rzekł do mnie: Synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem.
  Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie.
  Rozgromisz je berłem żelaznym, roztłuczesz jak naczynie gliniane.
  Bądźcie więc teraz rozsądni, królowie, przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi!
  Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się, z drżeniem złóżcie mu hołd,
  aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, bo łatwo płonie gniewem.
  Szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają!
  (Psalm 2).
 • Felieton - Ciągle dawać? (W. Wieja)

  2011-04-16 00:00
  Błogosławiony ten, który zważa na biednego, wyratuje go Pan w czasie niedoli!
  Pan ustrzeże go i zachowa przy życiu, szczęśliwy będzie na ziemi i nie wyda go na pastwę nieprzyjaciół jego.
  Pan pokrzepi go na łożu boleści, w chorobie jego odwróci wszystkie cierpienia
  (Psalm 41:2-4).
  Zastanawia mnie nacisk Ducha Świętego na dawanie, poświęcenie, hojność...
 • Felieton - Im więcej daję, tym więcej otrzymuję (W. Wieja)

  2011-04-15 00:00
  Mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonać (Gal 2:10)
  Tradycja rabiniczna aż do dnia dzisiejszego mocno akcentuje wspieranie ubogich do tego stopnia, iż pojawiają się anegdoty o Żydach "hodujących" biedaków wokół siebie...
 • Wiersz - Miłość Pana (C. Staszek)

  2011-04-15 00:00
  "Miłość Pana"
  Czesław Staszek
 • Wiersz - Dni Upamiętania (C. Staszek)

  2011-04-15 00:00
  "Dni Upamiętania"
  Czesław Staszek
 • Felieton - Bóg, który stworzył (W. Wieja)

  2011-04-14 00:00
  Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych (Dz 17:24).
  W tym jednym zdaniu Paweł daje odpór dwom, dominującym również współcześnie, poglądom na świat.
  Pierwszy z nich zaprzecza, że Bóg istnieje i stworzył świat, a drugi (jeśli już w Boga wierzymy) ogranicza Jego obecność do jakiegoś budynku, "świętego" miejsca lub rzeczy.
 • Felieton - Gotowi? (W. Wieja)

  2011-04-12 00:00
  Bóg zapytał się mnie, które zdanie charakteryzuje moje życie: Szukaj najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie ci dodane (Mat 6:33) czy też ...Jak było za dni Noego [...] przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali (Mat 24:37-38)?
 • Felieton - Powołanie w czasach ostatecznych (W. Wieja)

  2011-04-11 00:00
  Przeczytaj, proszę, całą Księgę Aggeusza. To zaledwie 38 wersetów.
  Jestem mocno poruszony tym, co Bóg dzisiaj mówi do Kościoła przez tą księgę. Od dłuższego czasu wyraźnie odczuwam nacisk Pana na wypełnianie powołania. Przesłanie Aggeusza potęguje to wrażenie...
 • Felieton - Polska, Izrael, Kościół (W. Wieja)

  2011-04-10 00:00
  Polska stanęła na zakręcie historii zarówno w sensie politycznym, społecznym, jak również duchowym. Chciałbym podzielić się swoimi wrażeniami...