Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Kazania

W niniejszym dziale zapraszamy do obejrzenia, wysłuchania lub pobrania wersji audio kazań wygłoszonych w zborze "Betel" w Ustroniu.

W dziale Archiwum - kazania, wykłady, konferencje znajdziesz kazania z lat 2011 - 2015, cykle wykładów (w tym cykl "Małżeństwa, rozwody, powtórne małżeństwa") oraz inne ciekawe nauczania wygłoszone podczas spotkań i konferencji odbywających się w naszym zborze.

Zamieszczone tu materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.

Wszystkie umieszczone poniżej kazania można również zamówić na płytach CD pod adresem nagrania@betel.kz.pl lub pod numerami telefonów 508-451-691 i 660 702 353.


 • J. Cieślar - Boża zbroja (25.02.2020)

  2020-02-25 13:05

  W życiu chrześcijanina bardzo ważne jest umacnianie się w wierze.

  Pomagają w tym modlitwa, post, szukanie Bożego oblicza.

  Musimy być mocni i blisko naszego niebiańskiego Ojca.

  Każda myśl powinna być poddana Chrystusowi.

  Sięgajmy po Słowo Boże, które jest mieczem w naszym ręku.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Głos Miłującego Ojca cz.4 (23.02.2020)

  2020-02-23 12:59

  Boży głos, to głos pełen miłości, który zwraca się do ludzi, by ich korygować.

  Jeżeli zależy nam na właściwej relacji z Ojcem, musimy przestrzegać między innymi trzech aspektów: nasze wzajemne przymierze z innymi ludźmi, wybór życiowego partnera oraz przymierze w małżeństwie.

  Często my, jako chrześcijanie podchodzimy do tych aspektów zbyt delikatnie.

  Jak żyć ze sobą nawzajem?

  Czy zakładać rodzinę z osobą niewierzącą?

  Czym jest dla Boga małżeństwo?

  Posłuchajmy w tym temacie rozważań Księgi Malachiasza.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • J. Śliwka - Módlcie się bez przestanku cz. 2 (18.02.2020)

  2020-02-18 12:53

  Modlitwa chrześcijanina powinna być skoncentrowana na celu.

  Nie możemy ustawać w modlitwie, tylko dążyć do wytrwałości, nieustępliwości i gorliwości.

  Pamiętajmy, że "wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego".

  Pan Jezus oczekuje od nas posłuszeństwa, takiego samego, jakim wykazał się, idąc na krzyż Golgoty.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • J. Kenig - Gotowość na przyjście Pana (16.02.2020)

  2020-02-16 22:24

  Cały kościół powinien być przygotowany na przyjście Pana Jezusa..

  Jako chrześcijanie powinniśmy wydawać owoc godny upamiętania.

  Kiedy przyjdzie Pan, objawi się w pełni.

  Dla przygotowanych ludzi będzie to dzień, który przyniesie im ulgę, uwolnienie od ziemskich utrapień.

  Czasu nie zostało dużo, dlatego przygotujmy się i prośmy Boga, aby nam objawił, czy idziemy dobrą drogą.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • S. Popławski - Pycha Życia (11.02.2020)

  2020-02-11 22:13

  Pycha to pokładanie ufności w pewnych sferach naszego życia.

  Często polegamy na własnej sile, sprawiedliwości, czy też mądrości.

  Jako chrześcijanie powinniśmy w pokorze przychodzić przed Boży tron, być blisko Pana, a także pełni zaufania poddawać się Jego woli.

  Nie porównujmy się nigdy z innym człowiekiem.

  Jeżeli chcemy się do kogoś przyrównywać, to tylko do Jezusa Chrystusa.

  Obejrzyj ,posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Głos Miłującego Ojca cz. 3 (09.02.2020)

  2020-02-09 19:15

  Bóg w swojej miłości przygotował dla nas przymierze, ale to od nas zależy czy chcemy je przyjąć wraz z Bożym błogosławieństwem tu na ziemi i życiem wiecznym z Nim.

  Możemy też odrzucić to przymierze nie wchodząc w nie, niestety konsekwencje tego będą dla nas drastyczne.

  Dlatego dziś jeśli głos Boży słyszymy, nie zatwardzajmy serc naszych i wejdźmy w przymierze z Bogiem, abyśmy zostali uratowani od wiecznej śmierci.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • B. Raszka - Przeszkody w słuchaniu Bożego głosu (04.02.2020)

  2020-02-04 19:07

  Bóg pragnie komunikować się z nami każdego dnia.

  Mówi do nas na różne sposoby, tylko czy my jesteśmy nastawieni na słuchanie Bożego głosu?

  Czy w natłoku codziennych spraw i obowiązków znajdujemy czas, aby się wyciszyć i wsłuchać w cichy Boży głos?

  Jakie przeszkody mogą stać na drodze, aby usłyszeć to, co Pan chce nam powiedzieć ?

  Posłuchajmy…

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Głos Miłującego Ojca cz. 2 (02.02.2020)

  2020-02-02 19:02

  Księga Malachiasza skłania do zastanowienia się nad relacją, jaka łączy nas z Panem.

  Czy służymy Mu całym sercem, a może codzienność z Bogiem zamienia się w smutną rutynę?

  Pan zawsze widzi nasze serce, dlatego nie podoba Mu się, gdy robimy coś mechanicznie.

  Oddaj Bogu to, co najcenniejsze ze swojego życia.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • J. Cieślar - Bóg chce mieć nas dla siebie (26.01.2020)

  2020-01-26 18:26

  Często zdarza się, że jako wierzący ludzie potrafimy prosić, lecz nie umiemy przyjąć.

  Odchodzimy, nie poświęcamy Bogu czasu.

  Jednakże On w swej łasce pragnie nas obdarowywać.

  Niebiańskiemu Ojcu zależy na swoich dzieciach, zazdrośnie chce mieć nas tylko dla siebie.

  Powinniśmy być gorliwi w modlitwie, a także podporządkować naszego ducha, duszę oraz ciało Bogu.

  Spędźmy z Nim czas, zasiądźmy do stołu, przyjmijmy Jego obfitość.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Doświadczenia w życiu chrześcijanina (21.01.2020)

  2020-01-21 18:10

  Doświadczenia udoskonalają naszą wiarę, uczą cierpliwości, otwierają oczy na Boga.

  Jednakże nie mają one na celu środka wychowawczego - nie powinny nas korygować.

  Nie czekajmy na to, by Bóg upomniał się o relację z nami w sposób ostry.

  Trwajmy w Jego obecności i rozkoszujmy się Panem każdego dnia.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • J. Kenig - Wezwanie do odbudowy Świątyni (19.01.2020)

  2020-01-19 17:51

  Słowo Boże uczy nas, że kiedy Jezus Chrystus mieszka w naszych sercach jesteśmy świątynią Boga żywego.

  Nasze ciała są miejscem przebywania Bożej obecności.

  Dzisiaj Bóg wzywa każdego z nas do zajrzenia w głąb siebie i sprawdzenia czy Boża świątynia czasem nie leży w gruzach...

  A może Boga już dawno w nas nie ma...

  Bóg zachęca nas do odbudowy naszej świątyni, relacji z Nim i odnowy życia duchowego.

  Wzywa nas do oczyszczenia świątyni z bożków i poświęcenia czasu na szukanie Pana.

  Przyjdźmy przed Boży tron prosząc o oczyszczenie z tego, co nie oddaje Bogu chwały, przeprośmy i podejmijmy działanie chcąc odbudować utraconą relację z Bogiem, aby On mógł nam błogosławić.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • J. Śliwka - Módlcie się bez przestanku (14.01.2020)

  2020-01-14 17:34

  Modlitwa to kanał, przez który Bóg działa w naszym życiu.

  Pan chce, byśmy weszli w taki poziom, gdzie będziemy radować się z intymnej relacji z Nim.

  Wejdźmy w głębię pojednania z Bogiem.

  On pragnie być w naszym życiu na pierwszym miejscu.

  Dlatego starajmy się o relację z naszym Stwórcą każdego dnia.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Głos miłującego Ojca (12.01.2020)

  2020-01-12 17:27
  p>Bóg dzisiaj mówi do każdego z nas poprzez Słowo Boże, które jest nadal żywe i ciągle aktualne.

  On pragnie, aby Słowo to nie wróciło puste lecz wykonywało Jego wolę.

  Pytanie czy my jako chrześcijanie słyszymy Boży głos?

  A jeżeli tak, to czy żyjemy na co dzień zgodnie z Bożą wolą?

  Czy jesteśmy posłuszni nakazom Pana?

  Czy pozwalamy Duchowi Świętemu wykonywać w nas pracę?

  Musimy pamiętać, że każda nasza decyzja pociąga za sobą konsekwencje błogosławieństwa albo przekleństwa.

  To od nas samych zależy, którą drogą pójdziemy.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • K. Barczuk - Rodowód Jezusa Chrystusa (05.01.2020)

  2020-01-05 17:06

  Rodowód naszego Zbawiciela - Pana Jezusa Chrystusa opisany w Ewangeliach świadczy o Jego królewskim pochodzeniu.

  Wszystkie proroctwa przepowiadały Jego przyjście na ziemię, aby nas uratować.

  Bóg zainteresowany jest każdym człowiekiem i każdy z nas jest dla Niego ważny.

  On zna nas po imieniu i wie o nas wszystko.

  Bóg chce, abyśmy poznali plan, który przygotował dla naszego życia i przyjęli jedyną drogę zbawienia w Jego Synu.

  Dbajmy o wysoki poziom relacji z Nim i bądźmy gotowi do służby, nawet wtedy jeżeli rezultat naszej pracy nie będzie widoczny za naszego życia.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • J. Kenig - Racja czy relacja (31.12.2019)

  2019-12-31 17:00

  Często nawiązywanie relacji z drugim człowiekiem utrudniają nam pewne czynniki - postawa egoistyczna, bądź też nasze oczekiwania.

  Mechanizmy te możemy przenosić na relacje z Bogiem.

  Kiedy spotykamy się z Panem, okazuje się, że On ma pewne wymagania co do nas.

  Może zdarzyć się, że zaczniemy weryfikować pewne prawdy, wypaczać Boga, którego znamy.

  Jednakże, czy mamy prawo dyktować Panu, co powinien zrobić w naszym życiu?

  Nawiązując prawdziwą relację z Bogiem, nasze racje nie mają znaczenia, powinniśmy ustąpić.

  Ponadto musimy kierować się pragnieniem relacji z Bogiem.

  Wkraczając w Nowy Rok zadajmy sobie pytanie, czy szukamy Pana ?

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • J. Cieślar - Dzisiaj muszę zatrzymać się w twoim domu (29.12.2019)

  2019-12-29 12:42

  Dzisiaj Bóg woła Cię po imieniu, abyś przyszedł do Niego takim, jaki jesteś, bo pragnie z Tobą zamieszkać.

  On chce zmienić Twoje dotychczasowe życie i pragnie Ci błogosławić.

  Przyjdź do Niego jeszcze dzisiaj i wylej przed Bogiem swoje serce.

  Nie zwlekaj...

  Dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia!

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Gdzie jest król ? (25.12.2019)

  2019-12-25 20:49

  Zadajmy sobie pytanie kogo dziś widzimy, czyje urodziny dziś świętujemy - Dziecka czy Króla?

  Świadomość tego, kogo widzimy determinuje nasze działanie.

  Bo jeśli widzimy Dziecko, to zaśpiewamy Mu kołysankę raz w roku.

  A jeśli widzimy Króla to oddamy Mu hołd należny Królowi, to uczynimy Go królem naszego życia i oddamy Mu nad nim władzę.

  To dwie postawy skrajnie różne od siebie, ale ta druga jest jedynie właściwa.

  Jeżeli wierzymy, że Jezus jest Bogiem i Królem to rodzi się pytanie ,, Gdzie jest Król ? "

  Czy Jezus mieszka w moim sercu czy może wciąż czeka na zewnątrz ?

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • M. Proszyk - Wskrzeszenie Łazarza (17.12.2019)

  2019-12-17 16:23

  Historia Łazarza uczy nas, iż tylko Pan Jezus jest w stanie spełnić oczekiwania i prośby tych, którzy się do Niego zwracają.

  Pan celowo spóźnił się do chorego przyjaciela, gdyż pragnął dać mu więcej, niż inni oczekiwali - Łazarz został wskrzeszony.

  Powinniśmy ufać Bogu, przebywać w Jego obecności, żyć wiarą.

  On nigdy nas nie zostawi, abyśmy radzili sobie sami.

  Posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Nie bój się ognia (15.12.2019)

  2019-12-15 14:15

  Dzisiaj Bóg wzywa każdego z nas do spędzania czasu z Nim.

  Jego pragnieniem jest dać nam świeże objawienie.

  Przyjdzie taki czas kiedy nasze życie z Bogiem będzie poddane weryfikacji.

  Obyśmy nie byli znalezieni jak te pięć głupich panien, które nie zatroszczyły się o obecność Ducha Świętego i nie były gotowe na spotkanie z Panem Jezusem.

  Oczywiście, musimy zapłacić cenę chodzenia z Bogiem, aby móc żyć pełnią obfitości.

  Cenę poświęconego czasu i rezygnacji z czegoś, co bardzo lubimy.

  Prośmy o głód Ducha Świętego.

  Zabiegajmy o Bożą codzienność.

  Pozwólmy Bogu się przemieniać.

  Jako Oblubienica bądźmy zawsze gotowi na spotkanie z naszym Bogiem.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • L. Mocha - Boża moc działająca w nas (08.12.2019)

  2019-12-08 14:11

  Bóg ma moc i potrafi uczynić daleko więcej ponad to wszystko, o co prosimy albo myślimy.

  Jest Bogiem cudów, który potrafi przemienić życie każdego człowieka, wystarczy Mu uwierzyć i całkowicie zaufać.

  Pytanie tylko czy chcesz jakiejkolwiek zmiany w swoim życiu ?

  Czy pragniesz relacji z żywym Bogiem?

  Czy chcesz, aby moc Boża działała w Tobie ?

  Czy pozwolisz, aby Chrystus w pełni zamieszkał w Twoim sercu i stał się właścicielem Twojego życia?

  Dzisiaj jest dzień, aby oddać swoje niedoskonałe życie doskonałemu Bogu i zacząć żyć nowym, przemienionym życiem.

  Obejrzyj,posłuchaj...