Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Kazania

W niniejszym dziale zapraszamy do obejrzenia, wysłuchania lub pobrania wersji audio kazań wygłoszonych w zborze "Betel" w Ustroniu.

W dziale Archiwum - kazania, wykłady, konferencje znajdziesz kazania z lat 2011 - 2015, cykle wykładów (w tym cykl "Małżeństwa, rozwody, powtórne małżeństwa") oraz inne ciekawe nauczania wygłoszone podczas spotkań i konferencji odbywających się w naszym zborze.

Zamieszczone tu materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.

Wszystkie umieszczone poniżej kazania można również zamówić na płytach CD pod adresem nagrania@betel.kz.pl lub pod numerami telefonów 508-451-691 i 660 702 353.


 • D. Zajonc - Oderwani od rzeczywistości (01.12.2019)

  2019-12-01 13:05

  Dzisiaj Bóg wzywa każdego człowieka, aby pojednał się z Nim przez krzyż Pana Jezusa Chrystusa.

  Napomina nas, abyśmy zawrócili ze swoich złych dróg i nawrócili do swojego Pana.

  Każdy człowiek żyjący według swojego pomysłu na życie, w swoim wyimaginowanym świecie jest oddzielony od Stwórcy.

  Prędzej czy później stanie przed Świętym Bogiem i będzie musiał zdać sprawę ze swojego życia.

  Jesteśmy odpowiedzialni za swoje wybory i postępowanie, dlatego ,, dziś jeśli głos Jego usłyszymy nie zatwardzajmy serc naszych'' i pojednajmy się z Bogiem, bo jutro nie należy do nas.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • L. Sikora - Walka Duchowa (26.11.2019)

  2019-11-26 12:16

  Każdy z nas chcąc naśladować Pana Jezusa Chrystusa prędzej czy później będzie musiał stoczyć duchowy bój, aby wiara nasza mogła być wypróbowana.

  Powinniśmy być tego świadomi i zawsze gotowi do bitwy, jednocześnie mając pewność, że zwycięstwo należy do naszego Pana.

  O jakich bitwach tu mowa?

  Posłuchajmy...

  Posłuchaj...

 • J. Cieślar - Droga uwielbienia i chwały (24.11.2019)

  2019-11-24 22:28

  Każdy z nas został stworzony przez Boga na Jego obraz i podobieństwo, a naszym celem jest, abyśmy swoim życiem i ustami oddawali Jemu należną chwałę i cześć, bo tylko On godzien tego jest.

  Bóg pragnie, abyśmy komunikowali się z Nim, rozkoszując się Nim, uwielbiając Go i okazując Mu dziękczynienie za wszystko.

  Bóg mieszka w chwałach swego ludu, dlatego budujmy ołtarz chwały dla Pana w każdym miejscu o każdym czasie.

  Przeciwieństwem uwielbienia jest szemranie, biadanie i utyskiwanie.

  Te cechy nie chwalą Stwórcy, wręcz przeciwnie.

  Dlatego wykorzeńmy narzekanie z naszego życia już dzisiaj i zawróćmy z tej drogi jak najprędzej wchodząc na drogę uwielbienia dla naszego Pana.

  Wejdźmy w Boże powołanie dziękując za wszystko, co od Niego mamy.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • A. Luber - Kościół (17.11.2019)

  2019-11-17 22:23

  Bóg nie mieszka w budynkach ręką ludzką zbudowaną, ale w sercach ludzi, którzy Go szczerze i prawdziwe kochają.

  Nasze ciała są świątynią Boga żywego i Duch Święty mieszka w nas.

  Chrystus jako pierwszy umiłował Kościół, za który oddał swoje życie i bramy śmierci nie przemogą Go.

  Pan Jezus troszczy się o swój Kościół, pielęgnuje Go i zaopatruje, dlatego i my powinniśmy innych zachęcać, wspierać i pocieszać takim pocieszeniem, jakie sami od Niego otrzymujemy.

  Jesteśmy zobowiązani do budowania i posługiwania w miejscu, w którym postawił nas Pan.

  Pamiętajmy, że jesteśmy odpowiedzialni i będziemy rozliczeni za budowanie ciała Pana Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi.

  Bądźmy więc błogosławieństwem dla naszych Sióstr i Braci w Jezusie.

  Posłuchaj...

 • J. Kenig - Bóg prawie osobisty (12.11.2019)

  2019-11-12 21:55

  Jako ludzie kochający Boga powinniśmy nieustannie dążyć do Bożej obecności w każdym aspekcie naszego życia.

  Nie tylko podczas nabożeństwa, uwielbienia, modlitwy czy studiowania Bożego Słowa.

  Bożym pragnieniem jest to, abyśmy cały czas trwali z Nim w społeczności i ciągle byli podłączeni do Nieba.

  Tylko w takiej relacji zobaczymy jak, tak naprawdę nasze życie widzi sam Bóg i jak wiele rzeczy musimy korygować, aby On mógł odebrać sobie chwałę.

  Posłuchaj...

 • B. Wrzecionko i C. Żółtko -Dwie ojczyzny (10.11.2019)

  2019-11-10 21:50

  Naszą Ziemską Ojczyzną w której żyjemy jest Polska, dlatego powinniśmy przyjąć postawę szacunku, miłości i oddania do naszego narodu.

  Bóg wzywa nas do modlitwy za nasz kraj, panujące władze i miasta w których żyjemy.

  Powinniśmy prosić o Bożą przychylność, mądrość dla rządzących i błogosławieństwo dla całego narodu.

  Naszą Górną Ojczyzną, do której zmierzamy jest Niebo.

  Sensem i celem naszego życia tu na ziemi jest pojednanie z Bogiem, codzienna relacja z Jezusem oraz przygotowanie się na spotkanie z Nim w Niebie.

  Nie wiemy kiedy odejdziemy z tego świata.

  Dlatego żyjąc tu na ziemi czy już przygotowujemy się do wieczności ?

  Czy szukamy wartości w Bożych a może w ludzkich oczach ?

  Pamiętajmy, że Pan Jezus wkrótce powróci po swój Kościół, a to czy jesteśmy gotowi na spotkanie z Nim zależy tylko od nas.

  Nie marnujmy darowanego nam czasu łaski, jeszcze dziś pojednajmy się z Bogiem.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • M. Gombar - Życie Romów na Słowacji + świadectwo (05.11.2019)

  2019-11-05 18:29

  Życie Romów na Słowacji jest pełne ubóstwa, głodu, niedostatku i trosk.

  Wśród tych ludzi służy pastor Marek Gombar, który prowadzi zbór w Pavlovcach.

  Dzięki Bożej sile ewangelizuje i przyprowadza do Pana Jezusa Chrystusa coraz więcej braci i sióstr.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • M. Gombar - Kruszenie serca ( 03.11.2019)

  2019-11-03 18:23

  Słowo Boże wzywa nas do codziennej relacji z Bogiem poprzez Ducha Świętego.

  Abyśmy poznawali Pana coraz lepiej, poświęcając swój czas na szukaniu Go i chodzeniu w Jego prowadzeniu.

  Przynosząc owoce dla Bożej chwały prowadząc zwycięskie życie w Jezusie Chrystusie.

  Niech nasze serca będą w zupełności oddane Panu, poświęcając Mu wszystko i wyrzekając się samych siebie, tak, aby nic nie mogło powstrzymać nas od pracy dla Bożego Królestwa.

  Chodźmy w Bożej obecności tak, aby ludzie po spotkaniu z nami zostawali przemieniani dla Jezusa.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • K. Korecki - Przebudzenie (29.10.2019)

  2019-10-29 18:17

  Żyjemy w czasach, w których przyciąga się ludzi - im większy tłum, tym większe przebudzenie.

  Nie możemy podporządkować się wzorcom tego świata.

  Prawdziwe, najpiękniejsze przebudzenie zaczyna się od upamiętania i pokuty, a nie od sztucznego przyciągania tłumu.

  Chrześcijanin powinien wyzbyć się wszystkiego, co posiada, sprzedać to, a następnie pójść za Jezusem.

  To trudny krok i możliwy do wykonania tylko z Bożą pomocą.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • D. Heczko - Kim On Jest? (27.10.2019)

  2019-10-27 23:23

  Duch Święty jedynie może objawić nam to, kim tak naprawdę jest Pan Jezus Chrystus.

  To Duch Boży przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie.

  Natomiast diabeł robi wszystko, aby w sercach ludzkich było fałszywe wyobrażenie Boga.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • S. Popławski - Pan jest (22.10.2019)

  2019-10-22 23:06

  Jako chrześcijanie powinniśmy odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

  Czy Pan jest obecny w moim życiu?

  Czy Go wywyższam?

  Oddaję należną chwałę?

  Bóg pragnie, byśmy odsłaniali w Kościele bogactwo Jego obecności.

  Także Duch Święty upomina się o czas spędzony z Panem.

  Powinniśmy z tego korzystać, gdyż Bóg dzięki Jezusowi Chrystusowi jest wśród nas.

  To właśnie On stworzył pierwszych ludzi do społeczności z Nim.

  Nie zasmucajmy Ducha Świętego swoją obojętnością i brakiem czasu.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • R. Kściuczek - Różne etapy naszego życia (20.10.2019)

  2019-10-20 22:52

  Uczniostwo to czas, w którym trzemy swoje charaktery jeden człowiek o drugiego.

  Często wtedy czujemy ból w wyniku, którego powstają rany, ale to normalne do czasu, kiedy diament naszego życia będzie wyszlifowany, piękny i okazały.

  Trochę to potrwa, do czasu, aż nasze życie będzie takie, jak Bóg tego pragnie.

  Po to, żebyśmy byli wypróbowani i przygotowani do dzieła, do którego Bóg nas powołuje.

  Nawrócenie jest początkiem życia z Bogiem, ale później musimy przejść szkołę uczniostwa, aby poznawać Pana i uczyć się jeden od drugiego, jak żyć, aby się Bogu podobać.

  Aby chodzić z Jezusem nieodzowna jest znajomość Bożego Słowa oraz słuchanie i chodzenie za głosem Ducha Świętego każdego dnia.

  B. Wrzecionko - Tragedia pojedynczego ziarna (13.10.2019)

  2019-10-13 22:36

  Czy naszym codziennym pragnieniem jest, aby żywy Bóg był pośród nas ?

  Czy tęsknimy do większej Bożej obecności w naszym życiu ?

  Jezus zaprasza nas pod krzyż, aby rozprawić się z naszymi grzechami i wzywa nas do uśmiercenia naszej starej natury.

  Jakie są smutne konsekwencje pojedynczego ziarna a jaki błogosławiony plon ziarna, które obumarło ?

  Posłuchajmy...

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Miłość Bliźniego (08.10.2019)

  2019-10-08 22:28

  Jezus mówi o tym, by kochać wrogów, czyli ludzi, którzy wyrządzają nam krzywdę.

  Nie jest to prostym zadaniem.

  Jednakże my, jako Boże dzieci, powinniśmy upodabniać się do Ojca, którego przychylność jest jednakowa dla wszystkich.

  Musimy kochać człowieka, bez względu na to, kim jest.

  Niech nasze uczynki wskazują, jak bardzo różnimy się od tego świata.

  Obejrzyj,posłuchaj......

 • J. Kenig - Boża obecność ( 06.10.2019)

  2019-10-06 22:14

  Często jako ludzie mówimy, że wszystko w naszym życiu jest dobre, że niczego tak naprawdę nie musimy zmieniać.

  Ale kiedy szczerze zajrzymy w głąb swojego serca i staniemy w świetle Bożego Słowa zobaczymy jacy tak naprawdę jesteśmy, że bez Boga jesteśmy pożałowania godni .

  Przebywając w Bożej obecności możemy zostać oczyszczeni z grzechów, być przemienieni, otrzymać moc potrzebną do służby i usłyszymy Boży głos.

  Badajmy więc nasze serca każdego dnia i zbliżamy się do Boga nieustannie szukając Jego obecności, aby doznać pomocy w stosownej porze.

  Niech głos Ducha Świętego prowadzi nas w podejmowaniu każdej decyzji.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Nie mścij się cz.2 (01.10.2019)

  2019-10-01 22:04

  Nauczanie Jezusa prowadzi nas do jednego celu umierania naszej starej natury i uśmiercenia naszego ,, ja".

  Uczy nas, aby kochać ludzi, którzy nas zranili , przebaczać i błogosławić ich, ale też nigdy nie wspominać wyrządzonej nam krzywdy mając świadomość, że ponownie mogą nas skrzywdzić.

  Sami z siebie nie jesteśmy w stanie tego uczynić, moc pochodzi z krzyża Golgoty, ale decyzja jest nasza.

  Prośmy Ducha Świętego, aby nas wypalał i kształtował na obraz i podobieństwo Pana Jezusa Chrystusa.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • J. Cieślar - Jezus naszym arcykapłanem wyznania (29.09.2019)

  2019-09-29 21:57

  Bóg chce, abyśmy używali autorytetu i władzy Jego Słowa w naszym życiu.

  Proklamujmy i ogłaszajmy to, co mówi Boże Słowo a w ten sposób będziemy wpływali i zmieniali rzeczywistość wokół siebie.

  Słowo musi być ożywione Duchem Świętym, bo wtedy nie wraca puste, ale wypełnia Bożą wolę.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Nie mścij się (24.09.2019)

  2019-09-24 21:46

  Słowo Boże zachęca nas, abyśmy żyli tak, aby nie dochodziło do konfliktu.

  Jeżeli jednak tak się zdarzy mamy nie szukać odwetu, a znaleźć drogę do ratowania relacji.

  Nieraz płacąc cenę śmierci własnego ,, ja ", wyrzekając się własnego punktu widzenia, racji, przyjmując postać sługi gotowego zapłacić cenę, naśladując we wszystkim Pana Jezusa Chrystusa.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • B. Raszka - Miecz Ducha- Słowo Boże ( 22.09.2019)

  2019-09-22 21:38

  Jako chrześcijanie musimy mieć świadomość, że bierzemy udział w duchowej wojnie, gdzie bój toczymy z władcami świata ciemności, dlatego tak ważne jest przywdziać miecz Ducha, którym jest Słowo Boże, abyśmy mogli stawiać opór w dniu próby i doświadczenia.

  Wszystkie pokusy i ataki przeciwnika powinniśmy odpierać obietnicami z Bożego Słowa.

  Zatem studiujmy je, uczmy się na pamięć Bożych obietnic i niech ono pracuje w nas tak, aby mogło wydawać owoc w trudnych sytuacjach naszego życia.

  Jednocześnie pamiętajmy o tym kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie, bo tylko wtedy odniesiemy zwycięstwo.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Przebacz z serca (17.09.2019)

  2019-09-17 22:39

  Słowo Boże wielokrotnie naucza nas na temat przebaczenia, gdyż jest ono Bożym nakazem.

  Otwieramy drzwi na działanie diabła w naszym życiu kiedy nie przebaczamy, a tym samym blokujemy przepływ Bożej łaski i błogosławieństwa do naszego życia.

  Tak, jak Pan Jezus Chrystus przebaczył nam nasze winy, tak i my powinniśmy przebaczyć tym, którzy nas skrzywdzili.

  Nie ma innej drogi do uleczenia naszego serca jak wybaczyć,  doznając uwolnienia i porzucając chęć zemsty.

  Obejrzyj,posłuchaj...