Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Kazania

W niniejszym dziale zapraszamy do obejrzenia, wysłuchania lub pobrania wersji audio kazań wygłoszonych w zborze "Betel" w Ustroniu.

W dziale Archiwum - kazania, wykłady, konferencje znajdziesz kazania z lat 2011 - 2015, cykle wykładów (w tym cykl "Małżeństwa, rozwody, powtórne małżeństwa") oraz inne ciekawe nauczania wygłoszone podczas spotkań i konferencji odbywających się w naszym zborze.

Zamieszczone tu materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.

Wszystkie umieszczone poniżej kazania można również zamówić na płytach CD pod adresem nagrania@betel.kz.pl lub pod numerami telefonów 508-451-691 i 660 702 353.


 • B. Olszewski - Trudna droga do błogosławieństwa (15.09.2019)

  2019-09-15 22:28

  Bożym planem dla naszego życia jest życie w szczęściu, obfitości i błogosławieństwie.

  Jezus wskazuje nam drogę, aby zapewnić nam wspaniałą przyszłość z Ojcem.

  Choć doskonale wie, co kryje się w sercu człowieka, pomimo tego, że często upadamy, popełniamy błędy Bóg z miłości chce ingerować w nasze życie, aby uchronić nas od upadku.

  Droga do błogosławieństwa nie zawsze jest łatwa, ale warta poświęcenia.

  Pozwólmy na Bożą ingerencję, bo tylko Pan wie, co dla nas jest najlepsze.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • Goście z Zakarpacia - Głoszenie Ewangelii (10.09.2019)

  2019-09-10 22:18

  Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo.

  On nas kocha i dla każdego z nas  przygotował doskonały plan.

  To od nas samych zależy czy zechcemy szukać Boga z całego serca i Jemu służyć.

  Jezus posyła nas, abyśmy każdego dnia dzielili się ewangelią z innymi ludźmi.

  On nas do tego wyposaża dając Ducha Świętego, aby nas prowadził.

  Nie bójmy się, Pan jest z nami !

  Chciejmy służyć żywemu Bogu ratując tych, którzy idą na śmierć...

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • A. Luber - Szukanie Boga (08.09.2019)

  2019-09-08 22:00

  Słowo Boże zachęca nas do szukania Boga każdego dnia poprzez studiowanie Biblii, modlitwę i relację z Jezusem.

  Bóg przebacza nam wszelki wyznany grzech, odmienia los udzielając błogosławieństwa.

  On nagradza tych, którzy Go szukają całym sercem.

  Prowadzeni Duchem Świętym wyznawajmy grzechy Bogu i porzućmy to, co nas oddziela od Pana.

  Szukajmy Boga i Jego obecności tak długo, aż nabierzemy pewności przebaczenia grzechów i zbawienia potrzebnego nam do życia wiecznego.

  Posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Studnia czy Źródło (01.09.2019)

  2019-09-01 21:45

  Z czego czerpiemy każdego dnia ?

  Czy widzimy różnicę pomiędzy studnią a źródłem w duchowym ich aspekcie ?

  Jaka jest różnica pomiędzy religią a relacją z żywym Bogiem ?

  Jakie niebezpieczeństwa wynikają z przyjmowania diabelskich oskarżeń i wracania do studni ?

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • Abraham z Indii - Moc wyznawania (27.08.2019)

  2019-08-27 22:10

  Czy jesteśmy świadomi tego, że wypowiadając słowa, zmieniamy okoliczności wokół siebie?

  Słowa, których używamy mają niesamowity wpływ na nasze życie i otoczenie .

  Ponieważ jest moc w wypowiadanych słowach wyznawajmy tylko dobre rzeczy, słowa, które niosą życie i błogosławieństwo a nie śmierć i przekleństwo.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Rób więcej niż trzeba (25.08.2019)

  2019-08-25 22:03

  Jak reagujemy kiedy ktoś nas zrani ?

  Czy przebaczamy i nie chowamy urazy ?

  A może próbujemy się zemścić ?

  Kochamy ludzi tak, jak przed zranieniem, czy może boimy się ponownie im zaufać ?

  Jaka jest nasza postawa kiedy ktoś nas o coś poprosi ?

  Dajemy z łaski czy z ochotnego serca dzielimy się z innymi ?

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • A. Ryabinov - Czy znasz swoją tożsamość (20.08.2019)

  2019-08-20 21:55

  Tak, jak Mojżesz musiał odkryć swoją tożsamość i misję tak i my powinniśmy poznać swoje powołanie.

  Tylko Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem.

  Tym, którzy Go przyjęli dał prawo stać się Dziećmi Bożymi. Jesteśmy Synami i Córkami samego Boga.

  Zostaliśmy obdarowani różnymi umiejętnościami, darami i talentami, po to, aby Pan mógł nas używać.

  Ojciec chce abyśmy odkryli to kim naprawdę jesteśmy, bo tylko wtedy poznamy serce Ojca i swoją tożsamość.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • A. Kosewski - Służba uwielbienia (18.08.2019)

  2019-08-18 20:05

  Słowo Boże  pełne jest uwielbienia i chwały dla naszego Stwórcy.

  Bóg obdarzył każdego z nas darami i talentami dlatego powinniśmy czerpać z Chrystusa i przynosić owoc dla Jego chwały .

  Jako kościół Jezusa jesteśmy powołani do wykonywania zadania powierzonego nam przez Boga.

  Poprzez różne doświadczenia często jesteśmy szlifowani i przycinani, abyśmy zostali pobudzeni do dalszego wzrostu i rozwoju, by owoce były widoczne w naszym życiu. 

  Pamiętajmy, że wszystko co czynimy, mamy czynić na Bożą chwałę.

  Posłuchaj...

 • J. Śliwka - Sprawa uświęconego życia (13.08.2019)

  2019-08-13 19:58

  Uświęcenie nie jest procesem coraz większego oczyszczania naszego życia.

  Bóg nie chce, byśmy zbliżali się do Niego małymi krokami, ale byśmy byli zanurzeni w Jego Obliczu.

  Powinniśmy  chodzić bez przerwy w stanie uświęcenia, które pozwala nam pozostawać na terenie zbawienia i korzystać z błogosławieństw.

  Bez uświęcenia istnieje możliwość, aby zostać przeniesionym do niewoli grzechu, czyli królestwa ciemności.

  Dążmy do uświęcenia, trwajmy w nim każdy dzień poprzez społeczność z Duchem Świętym - wówczas będziemy oglądać Pana w pełni.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • S. Popławski - Samson - Historia kościoła (11.08.2019)

  2019-08-11 19:43

  Studiując od 13 do 16 rozdziału księgi Sędziów odnajdujemy duchowy obraz kościoła od czasów jego powstania do czasów obecnych.

  Jako chrześcijanie czego możemy nauczyć się z życia Samsona ?

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • D. Heczko - Gdzie podziało się cierpienie (06.08.2019)

  2019-08-06 19:36

  Jaka jest nasza postawa wobec ginącego  świata ?

  Czy cierpimy z powodu niewiary i nieposłuszeństwa ludzi wobec Boga ?

  Czy nasze serce płacze z powodu niezbawionych rodzin, tego, że nie znają prawdy, nie czytają Słowa Bożego ?

  Czy chodzimy w Duchu Świętym i pozwalamy używać się Bogu wszędzie tam, gdzie On nas posyła ?

  A może jesteśmy zadowoleni z tego, że sami nawróciliśmy się do Boga i jesteśmy obojętni wobec tych, którzy giną bez Jezusa ?

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • B. Wrzecionko - Wiara bezpieczna czy odważna (28.07.2019)

  2019-07-28 19:25

  Wiara patrzy na Jezusa i dzieło dokonane na  krzyżu.

  Wystarczy wierzyć, ufać, uznać za fakt dokonany i przyjąć to wiarą do swojego życia.

  Wiara jest pewnością tego, że Bóg daje nam to, co najlepsze bez względu na okoliczności.

  Martwienie się jest grzechem i brakiem zaufania do naszego Ojca w niebie .

  Jaka jest nasza postawa w modlitwie ?

  Czy modlimy się z determinacją, pełni wiary w Boże możliwości ?

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • S. Jurku - Nie szukajcie żywego pomiędzy umarłymi (23.07.2019)

  2019-07-23 19:15

  Bóg jest żywy i mieszka w nas poprzez Ducha Świętego.

  Nie można czekać na Pana przy grobie, ponieważ ów grób jest pusty - Jezus żyje!

  Jednakże nie jest możliwe znalezienie Boga, jeśli jesteśmy martwi duchowo.

  Diabeł jest w stanie wypełnić cały nasz umysł problemami, zmartwieniami i tym samym pozbawić jakże cennego błogosławieństwa Bożego.

  Musimy pamiętać, że Duch Święty obdarza mądrością, aby to, co spotyka nas w życiu, móc wykorzystać ku dobremu.

  Chrześcijanin powinien myśleć o pozytywnych rzeczach, szukać ich i pokładać z wiarą nadzieję w żywym Bogu.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • W. Pilch - Kim jest dla mnie Bóg? (21.07.2019)

  2019-07-21 22:07
  p>Człowiek do końca nie jest w stanie zrozumieć i pojąć swoim umysłem jak Wielki jest Bóg.

  Tu na ziemi nasze poznanie Boga jest tylko cząstkowe.

  Jednakże Słowo Boże zapewnia nas, że Bóg jest Wszechmocny, Wszechwidzący, Wszechwiedzący i Wszechmocny, w takim razie czy doświadczamy takiego właśnie Boga w swoim życiu każdego dnia ?

  Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że nigdzie i nigdy nie ukryjemy się przed obliczem Pana ?

  Nasze uczynki dobre czy złe są Mu doskonale znane.

  Co z tym zrobimy ?

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • W. Chrapek - Służba Gedeonitów (16.07.2019)

  2019-07-16 21:57

  Celem organizacji jest rozpowszechnianie Pisma Świętego wśród społeczeństwa poprzez bezpłatne umieszczanie Biblii na terenie hoteli, szkół, zakładów karnych i innych instytucji, jak również rozpowszechnianie jej wśród osób indywidualnych.

  Zadaniem powierzonym nam przez Pana Jezusa Chrystusa jest, aby Ewangelia dotarła do serc ludzi, którzy nie znają prawdy Słowa Bożego, aby nawrócili się do żywego Boga i zostali uratowani na wieczność.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • J. Cieślar - Jak postrzegam Boga? (14.07.2019)

  2019-07-14 21:48

  Nasza znajomość Boga odzwierciedla to, jak  będziemy Go doświadczać w życiu codziennym.

  Czy nasze myślenie na temat Stwórcy jest identyczne z obrazem Boga przedstawionego w Biblii ?

  Jakże ważne jest poznawanie Boga i odkrywanie Jego planu dla naszego życia.

  Nie zakopujmy, ale rozwijajmy dary i talenty, którymi nas obdarzył, aby gdy przyjdzie mógł zobaczyć, że we właściwy sposób pomnażaliśmy je dla Jego chwały.

  Dobrze wykorzystujmy darowany nam przez Boga czas .

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • L. Wrzecionko - Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba (07.07.2019)

  2019-07-07 21:43

  Trzech mężów Bożych przedstawionych w Biblii z którymi my sami możemy się utożsamiać. 

  Dzisiaj Bóg osobiście mówi do każdego z nas, że jest moim i twoim Bogiem.

  Wszyscy jesteśmy wędrowcami adoptowanymi przez Boga.

  Żyjemy na obczyźnie i tęsknimy za naszą ojczyzną w niebie.

  Mamy społeczność z Bogiem, On mówi do nas a my przez Ducha Świętego Go rozumiemy.

  Mamy to samo Słowo i zawarte w nim obietnice, ale jakże różne jest nasze życie.

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • Fryderick Gitonga z Kenii - Przesladowanie Chrześcijan (02.07.2019)

  2019-07-02 21:27
  p>Wielu chrześcijan na całym świecie jest zabijanych z powodu swojej wiary w Pana Jezusa Chrystusa.

  Słowo Boże zapewnia nas, że prześladowania, ucisk, głód nawet śmierć nie są w stanie nas odłączyć od miłości Bożej.

  Módlmy się o prześladowany kościół na całej ziemi.

  Jesteśmy jednym ciałem Chrystusa, dlatego zjednoczeni w modlitwie wspierajmy tych, którzy cierpią i mają się źle, jednocześnie prosząc o łaskę i nawrócenie dla ich oprawców.

  Czy my sami jesteśmy gotowi odejść z tego świata, aby spotkać się z Jezusem ?

  Czy jesteśmy pojednani z Bogiem?

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • Fryderick Gitonga z Kenii - Jedność w ciele Chrystusa (30.06.2019)

  2019-06-30 21:17

  Jezus wzywa swoich naśladowców, aby tworzyli jedność w kościele.

  Jako ciało Chrystusa funkcjonujemy w różny sposób, ale w jednym celu.

  W jedności jest siła, moc i bogactwo, a bez niej nie możemy osiągnąć celu i z pewnością poniesiemy porażkę.

  Naszą odpowiedzialnością przed Bogiem jest czynić innych ludzi uczniami Jezusa.

  Czy moim pragnieniem jest osiągnąć ten cel na ziemi ?

  Jak poważnie podchodzimy do powierzonego nam przez Boga zadania ?

  Jaki jest mój osobisty wkład w tworzenie Królestwa Bożego ?

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • M. Wilkosz - Język jako narzędzie (25.06.2019)

  2019-06-25 22:04

  Śmierć i życie są w mocy języka.

  Nim to wychwalamy Boga i przeklinamy ludzi.

  Język ma moc by zachęcać, pocieszać, wyrażać miłość, wspierać, ale potrafi też poniżać, zadawać ból, krytykować i oceniać.

  Język jest tym narzędziem, który często wymyka nam się spod kontroli powodując wiele cierpienia, krzywdy i spustoszenia.

  Szkodząc innym tak naprawdę krzywdzimy siebie niszcząc relacje międzyludzkie.

  Biblia uczy nas, aby żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodziło z naszych ust, ale tylko dobre, którym będziemy błogosławić ludzi.

  Mamy tylko jedno życie, dlatego Bóg wzywa nas do podjęcia tego trudu i opanowania swojego języka.

  Prośmy Pana, aby postawił straż przed ustami naszymi, abyśmy nie grzeszyli przeciwko Bogu i ludziom.

  Obejrzyj,posłuchaj...