Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Kazania

W niniejszym dziale zapraszamy do obejrzenia, wysłuchania lub pobrania wersji audio kazań wygłoszonych w zborze "Betel" w Ustroniu.

W dziale Archiwum - kazania, wykłady, konferencje znajdziesz kazania z lat 2011 - 2015, cykle wykładów (w tym cykl "Małżeństwa, rozwody, powtórne małżeństwa") oraz inne ciekawe nauczania wygłoszone podczas spotkań i konferencji odbywających się w naszym zborze.

Zamieszczone tu materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.

Wszystkie umieszczone poniżej kazania można również zamówić na płytach CD pod adresem nagrania@betel.kz.pl lub pod numerami telefonów 508-451-691 i 660 702 353.


 • B. Wrzecionko - Budowanie na fundamencie Łaski (23.06.2019)

  2019-06-23 21:50

  Czy znamy swoją pozycję w Jezusie Chrystusie jako nowo narodzone dzieci ?

  Czy Jezus Chrystus jest naszym jedynym autorytetem?

  Na jakim fundamencie budujemy swoją wiarę?

  Czy możemy grzeszyć dlatego, że jesteśmy pod łaską?

  Na te jakże ważne pytania znajdziemy biblijne odpowiedzi słuchając tego kazania...

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • J. Cieślar - On - Jezus (16.06.2019)

  2019-06-16 21:41

  Kim jest dla mnie Jezus Chrystus - Boży Syn?

  Co wniosła do mojego osobistego życia Jego śmierć na Golgocie?

  Czy w pełni korzystam z obfitego życia, Bożego zaopatrzenia i Jego błogosławieństw?

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • K. Korecki - Chodzenie w Duchu Świętym (11.06.2019)

  2019-06-11 21:35

  Słowo Boże zachęca nas do posłuszeństwa i poddania się prowadzeniu Ducha Świętego każdego dnia w każdej dziedzinie życia i zapewnia błogosławieństwo Pana.

  Jak wygląda nasza codzienna społeczność z Bogiem ?

  Czy w natłoku obowiązków znajdujemy czas na relację z Nim ?

  Czy poddajemy się prowadzeniu Ducha Świętego każdego dnia ?

  Czy korzystamy z Bożych rad i jesteśmy posłuszni Jego wskazówkom ?

  Czy owoc Ducha Świętego jest w nas widoczny ?

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • A. Luber - Zbawienie dla tego kto pragnie (09.06.2019)

  2019-06-09 21:17

  W dzisiejszym świecie każdy z nas potrzebuje akceptacji, chce kochać i być kochanym, czuć się bezpiecznie.

  Często ludzie zadają sobie pytania: dlaczego zostali stworzeni, jaki jest sens i cel życia tutaj na ziemi?

  Odpowiedź na te i inne jakże ważne pytania znajdziemy w Słowie Bożym - miłosnym liście Boga do człowieka.

  Posłuchajmy...

  Posłuchaj...

 • D. Heczko - Kim tak naprawdę jesteśmy (04.06.2019)

  2019-06-04 21:13

  Słowo Boże zapewnia nas, że tylko Ci, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela mają prawo nazywać się dziećmi Bożymi.

  W wielu miejscach jesteśmy zapewniani, że przez wiarę i miłość do Jezusa staliśmy się przyjaciółmi Boga.

  Jeżeli wstępujemy w ślady naszego Zbawiciela, to również powinniśmy przyjmować postać sługi i zawsze być gotowymi do usługiwania innym ludziom.

  Czy taką postawę swoim życiem reprezentujemy ?

  Obejrzyj,posłuchaj...

 • D. Zajonc - Posłuszeństwo woli Ojca (02.06.2019)

  2019-06-02 20:20

  Jak wygląda nasze codzienne życie z Bogiem? Wsłuchujemy się w Jego głos, wyciszając przy tym wszystkie inne źródła? Czy postępujemy tak, jak pragnie tego nasz Ojciec w niebie? Czy Jego priorytety są naszymi? Czy Jezus Chrystus stał się moim osobistym Panem i Zbawicielem?

  Powinniśmy być świadomi tego, że każdy z nas kiedyś stanie przed Bogiem i zda sprawę ze swojego życia.

  Słowo Boże uczy nas, że tylko Jezus Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej.

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • A. Żydek - Sztafeta pokoleń wiary (26.05.2019)

  2019-05-26 20:05

  Naszą odpowiedzialnością przed Bogiem jest to, aby przekazać następnym pokoleniom wiarę w Pana Jezusa Chrystusa i nauczyć nasze dzieci jak żyć zgodnie ze Słowem Bożym. Bóg wymaga od nas, aby nasze codzienne życie nasączone było żywą wiarą.

  W sztafecie pokoleń Bóg chce, abyśmy wszyscy byli zaangażowani na bieżni życia każdego z nas. Nasze życie ma znaczący wpływ na doprowadzenie naszych dzieci do wiary w Boga.

  Jakim wzorem jesteśmy w naszych domach, szkole, pracy czy w kościele?

  Obejrzyj,posłuchaj...
 • J. Griffiths - Moc wiary (21.05.2019)

  2019-05-21 19:59

  Miejmy wiarę w Boga i w Jego możliwości. Nie polegajmy na swoim rozumie i naszych ograniczeniach. Wiara w naszym życiu może spowodować, że runą góry, a morze rozstąpi się.

  Nasza wiara zawsze zwraca Bożą uwagę. Pamiętajmy, że mamy wielkiego Boga, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • P. Grzesiek - Zniechęcenie (19.05.2019)

  2019-05-19 19:54

  Zniechęcenie jest ogólnoludzką dolegliwością, która prędzej czy później dopada każdego człowieka. To uczucie, które nie przechodzi bezpowrotnie, często powraca i jest zaraźliwe, ale uleczalne.

  Zmęczenie, frustracja, porażka czy strach... Które z nich są powodem naszego zniechęcenia ?

  Biblia zachęca nas do szczerego wyznania naszego stanu Bogu i naśladowaniu Jezusa w każdej sytuacji. To, jakimi sposobami zwalczymy zniechęcenie, zależy tylko od nas. Będziemy użalać się nad sobą i polegać na własnym rozumie czy zaufamy Bogu i w Nim znajdziemy rozwiązanie?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • M. Wilkosz - Post i modlitwa (14.05.2019)

  2019-05-14 19:38

  Przechodząc przez próby i doświadczenia, stojąc w poście i w modlitwie, nasz Pan wysłuchuje nas. Gdy tylko w swojej niedoli zwrócimy się do Niego w prośbach, wylewając swoje serce przed Nim, szukając Bożej woli i Jego najlepszych rozwiązań, On nas wspomoże. Zaufajmy więc Panu, naszemu Bogu, a doznamy wsparcia i pomocy w stosownej porze.

  Wychwalajmy już teraz Pana, wywyższajmy Jego święte imię, bo ta wojna należy do Niego. To On walczy za nas. Pan wkrótce zetrze szatana pod naszymi stopami.

  Zbliżajmy się do Pana i sprzeciwiajmy mocy diabła w autorytecie Jezusa, a ucieknie od nas.

  To Jezus jest zwycięzcą!

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Cieślar - Wierna kopia (12.05.2019)

  2019-05-12 19:33

  Pan Jezus nauczał, abyśmy będąc Jego uczniami, byli naśladowcami Boga i czynili uczniami innych ludzi. Poprzez codzienne poznawanie Go będziemy mogli stawać się ,,wierną kopią '' naszego Mistrza. Mamy pełnomocnictwo i moc, aby stawać w autorytecie Jezusa Chrystusa, głosząc Ewangelię, modląc się i prosząc o uzdrowienie, uwolnienie, wyganiając demony i związując moce ciemności.

  Bądźmy więc wykonawcami Słowa Bożego, którzy we wszystkim wiernie naśladują swojego Zbawiciela.

  Niech Biblia będzie dla nas miarą i jedynym wyznacznikiem Bożej woli.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • S. Popławski - Pewność zbawienia (07.05.2019)

  2019-05-07 19:10

  Bożym pragnieniem jest, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, doszli do opamiętania i poznania prawdy. Pan okazuje nam cierpliwość i daje czas łaski, abyśmy szukali Go całym sercem i nawrócili się do Niego.

  Dzieło zbawienia dokonane na krzyżu polega na ocaleniu nas przed gniewem Bożym i wszystkimi jego konsekwencjami. Pojednawszy się z Bogiem przez krew Jezusa Chrystusa, jesteśmy zbawieni od grzechu i śmierci, poczucia winy i wyobcowania, niewoli nałogów, złych przyzwyczajeń, strachu przed demonami, strachu przed Bożą karą, przed piekłem, od destrukcyjnego wpływu tego świata.

  Czy pewność zbawienia wnosi do naszego życia pokój, radość, wdzięczność, uwielbienie dla Boga i chęć dzielenia się Dobrą Nowiną z innymi ludźmi? Czy na co dzień chodzimy w Duchu Świętym i prowadzimy uświęcone, przemienione życie?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Nie ma potępienia dla dziecka Bożego (05.05.2019)

  2019-05-05 19:04

  Chrześcijan pojednany z Bogiem przez Jezusa Chrystusa może z ufną odwagą przychodzić przed tron łaski, bo nie ma dla niego już żadnego potępienia. Krew Baranka Bożego rozprawiła się z każdym grzechem i przekleństwem w jego życiu.

  Ze względu na wybranie i powołanie Bóg patrzy na nas inaczej niż my sami, ponieważ Chrystus nas usprawiedliwia. To szatan oskarża, potępia i podważa pewność zbawienia człowieka obmytego krwią Zbawiciela.

  Jakiego wyboru dokonasz, kiedy diabeł przyjdzie do ciebie z oskarżeniami?

  Komu uwierzysz?

  A jeżeli żyjesz w grzechu, rozpraw się z nim jak najprędzej, aby gniew Boży nad tobą nie ciążył.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Czy jest dla mnie coś niemożliwego? (28.04.2019)

  2019-04-28 18:53

  Jaki jest mój Bóg? Czy wierzę we wszechmogącego Boga? Czy to wyznanie pokrywa się z zastosowaniem go w życiu codziennym? Czy moja wiara sięga daleko więcej niż widzą moje oczy? Czy ufam Jezusowi w każdej dziedzinie mojego życia?

  Jaka jest moja reakcja na doświadczenie i próbę przez którą przechodzę, bo to ona pokaże, jaka jest moja odpowiedź na pytanie: ,,Jaki jest mój Bóg? ".

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Uproś Go, by pozostał na dłużej (21.04.2019)

  2019-04-21 20:29

  Prawdziwe chrześcijaństwo opiera się na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus i na Bożym Słowie. Nasza jakość życia chrześcijańskiego nie polega na szukaniu cudów, ale na poznawaniu Boga przez Jego Słowo i na chodzeniu w wierze za Panem.

  Co jest w naszym życiu priorytetem podczas tej ziemskiej pielgrzymki za Panem? Jesteśmy nastawieni na branie czy dawanie tego, co sami otrzymaliśmy od Boga? Czy nasze życie jest kanałem, przez który nieustannie przepływa chęć dzielenia się Jezusem i swoim czasem z innymi ludźmi?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Śliwka - Posłuszeństwo Bogu - Służba Pojednania (19.04.2019)

  2019-04-19 20:20

  Bóg Ojciec posłał na ziemię swojego jednorodzonego Syna, aby poniósł na krzyż grzechy całego świata. Pan Jezus Chrystus był całkowicie poddany woli Ojca i posłuszny we wszystkim i to do śmierci krzyżowej. Dzieło zbawienia dokonane na Golgocie jest wyciągnięciem Bożej ręki w stronę każdego człowieka, a naszą odpowiedzią powinno być uchwycenie się jej i pojednaniem z Bogiem przez krew Pana Jezusa.

  Jaką decyzję podejmiemy? Czy przyjmiemy ten dar pojednania, aby oczyszczeni stanąć przed Bogiem i dostąpić zbawienia?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Cieślar - Zbroja Boża (14.04.2019)

  2019-04-14 20:13

  Pełna zbroja Boża czyli prawda, sprawiedliwość, ewangelia, wiara, zbawienie, Słowo Boże i modlitwa - są narzędziami, którymi Bóg nas obdarza i dzięki którym możemy odnosić duchowe zwycięstwo. Staczać bój z mocami ciemności, atakami i pokusami szatana.

  W naszym życiu bardzo ważna jest modlitwa, gdyż dzięki niej osiągamy duchową siłę od Boga. Bez modlitwy, bez polegania na Bogu, nasze wszelkie wysiłki w staczaniu duchowego boju są puste i bezowocne.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • A. Luber - Czy jestem wykonawcą Bożej woli w swoim życiu? (31.03.2019)

  2019-03-31 19:50

  Czy jestem wykonawcą Bożego Słowa dla mojego życia? Czy może mam zatwardziałe serce na głos Pana i nie wykonuję tego, do czego On mnie powołał?

  Bóg sprawdza twoje i moje posłuszeństwo, nasze oddanie temu, co nam powierza. Człowiek często działa wbrew sobie, ciągle, ustawicznie walczy sam ze sobą, ze swoim ,,ja". Trudno nam poddać się pod Bożą rękę, pod posłuszeństwo temu, czego Bóg od nas oczekuje.

  Im szybciej zgodzimy się z Bogiem, poddamy Jego woli, tym prędzej osiągniemy lepsze rezultaty i będziemy wydawali więcej owoców dla Niego.

  Obejrzyj, posłuchaj...

 • J. Cieślar - Boży Pokój (24.03.2019)

  2019-03-24 16:36

  Jak wygląda nasze codzienne życie? Żyjemy w strachu, panice, polegając na sobie, czy może ufamy Jezusowi i pokój Chrystusowy mieszka w naszych sercach? Czy mamy wiarę w Bożą moc i Jego możliwości?

  Kiedy przebywamy w Bożej obecności, karmiąc się Jego Słowem, nasza wiara będzie rosła i usunie wszelki strach i niepokój, który jest grzechem. A Duch Święty, Pocieszyciel będzie stale nam przypominał zapewnienia Pana Jezusa, abyśmy nie bali się, bo w Bożych rękach jesteśmy bezpieczni.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Chrzest wodny (17.03.2019)

  2019-03-17 16:28

  Co Biblia mówi o chrzcie wodnym? Czym jest i czy jest ważny? Jakie jest duchowe znaczenie chrztu? Jakie biblijne warunki powinniśmy spełniać, aby zostać dopuszczonymi do chrztu?

  Posłuchajmy...

  Obejrzyj, posłuchaj...