Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Kazania

W niniejszym dziale zapraszamy do obejrzenia, wysłuchania lub pobrania wersji audio kazań wygłoszonych w zborze "Betel" w Ustroniu.

W dziale Archiwum - kazania, wykłady, konferencje znajdziesz kazania z lat 2011 - 2015, cykle wykładów (w tym cykl "Małżeństwa, rozwody, powtórne małżeństwa") oraz inne ciekawe nauczania wygłoszone podczas spotkań i konferencji odbywających się w naszym zborze.

Zamieszczone tu materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.

Wszystkie umieszczone poniżej kazania można również zamówić na płytach CD pod adresem nagrania@betel.kz.pl lub pod numerami telefonów 508-451-691 i 660 702 353.


 • B. Wrzecionko - Dzień Króla (25.12.2018)

  2018-12-25 15:35

  Ponad dwa tysiące lat temu przyszedł na ziemię Jezus - Boży Syn. Opuścił On niebiańską chwałę, by zamieszkać pośród nas, a potem umrzeć za grzechy całego świata, aby dać nam zbawienie.

  Czy przyjęliśmy do swojego życia Jego dzieło zbawienia? Czy mamy wolność, pokój i radość z tego faktu każdego dnia? Czy Jezus Chrystus narodził się i w naszym sercu?

  Zastanówmy się nad tymi, jakże ważnymi pytaniami, których odpowiedzi zadecydują o naszej wieczności.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Kenig - Atrybuty Boga - Jaki jest nasz Bóg? (23.12.2018)

  2018-12-23 15:20

  W przypowieściach Pana Jezusa możemy oglądać ogromną miłość Boga Ojca do nas ludzi. Jego otwarte ramiona dla tych, którzy w życiu pogubili się, stracili sens istnienia, a może zbuntowali się przeciwko Niemu i żyją w grzechu. Jezus dziś czeka na każdego człowieka, który jeszcze nie pojednał się z Bogiem. Pragnie, abyś przyszedł do Niego, otworzył swoje serce przed Nim, przeprosił za grzechy i przyjął Boże przebaczenie. Chce Cię przytulić i zapewnić o swojej bezwarunkowej miłości.

  Skorzystaj z czasu łaski, który jeszcze trwa. Przyjdź do Jezusa, nie zwlekaj, On dzisiaj na Ciebie czeka.

  Posłuchaj...
 • J. Śliwka - Czy jestem całkowicie oddany Jezusowi? (16.12.2018)

  2018-12-16 15:02

  Księga ,,Pieśni nad pieśniami " opisuje relację Oblubieńca z Oblubienicą, która przygotowuje się na wesele Baranka. Pokazany jest tu obraz małżeństwa Chrystusa z Kościołem - Bożym ludem i ich dobrowolne, wzajemne oddanie siebie sobie nawzajem. Poświęcenie siebie dla drugiej osoby z miłością. Tak, jak Jezus na krzyżu oddał to, co najcenniejsze, swoje życie za nas, abyśmy mogli być pojednanymi z Ojcem i odziedziczyć Jego dziedzictwo tu na ziemi, jak i w wieczności.

  Bóg chce, abyśmy odpowiedzieli na tę Bożą miłość z taką samą gorliwością i oddaniem, kochając Go z całej duszy, myśli, siły i całym swoim sercem. Czy jesteśmy głęboko zaangażowani w tę miłość?

  Posłuchajmy...

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Rodowód Jezusa Chrystusa (11.12.2018)

  2018-12-11 14:56

  Bóg jest zainteresowany ludźmi, nadaje nam imiona, kocha nas i prowadzi do celu. Boże plany i środki przewyższają jakiekolwiek ludzkie pojęcie. Bóg jest suwerenny. Wytycza bieg historii, panuje nad nią i nikt nie może Mu w tym przeszkodzić.

  Rodowód Jezusa Chrystusa ukazuje Jego tożsamość w trzech wymiarach: biologicznym - Syn Marii, prawnym - Syn Józefa i duchowym - Syn Dawida, czyli zapowiadany Mesjasz - Boży Syn.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • W. Gościej - Jezus drogą, prawdą i życiem (09.12.2018)

  2018-12-09 19:45

  Jezus Chrystus - Boży Syn żyjąc na tej ziemi, pokazał nam wspaniałe, kochające serce Ojca. Odchodząc z tego świata, dał nam obietnicę, że idzie przygotować nam miejsce w niebie, abyśmy mogli z Nim spędzić wieczność.

  Czy jesteś gotowy na to spotkanie? Czy pojednałeś się z Bogiem? Czy Chrystus jest dla Ciebie największym Skarbem? Czy Jego drogi są Twoimi drogami?

  Odpowiedz sobie szczerze na te jakże ważne pytania, bo odpowiedzi na nie zadecydują gdzie spędzisz wieczność - z Bogiem czy bez Niego...

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Błogosławieństwo czy przekleństwo? (02.12.2018)

  2018-12-02 12:58

  W Słowie Bożym odnajdujemy wiele przykładów błogosławieństw za posłuszeństwo Bogu, ale również mowa jest o przekleństwie i karze za nieposłuszeństwo, przed którymi Bóg nas niejednokrotnie ostrzega.

  To od nas samych zależy, którą drogę wybierzemy i jakie będą tego konsekwencje.

  Wybierzmy drogę za Panem Jezusem, abyśmy mieli życie wieczne i mogli cieszyć się Jego prowadzeniem i błogosławieństwem tu na ziemi.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Okrzyk zwycięstwa czy pieśń zwątpienia (25.11.2018)

  2018-11-25 21:35

  Jaka jest nasza postawa względem prób, przez które przechodzimy?

  Jakich słów używamy w trudnych sytuacjach? Czy są to słowa wiary, nadziei i zaufania, że Pan jest z nami w tych doświadczeniach? Czy może są to słowa zniechęcenia, narzekania i niewiary?

  Pokładamy wówczas ufność w sobie, czy w Bogu, który ma moc wszystko obrócić ku dobremu i dać najlepsze rozwiązanie?

  Pilnujmy swojego serca i ust, pamiętając, że słowa, które wypowiadamy, mają moc i mogą prowadzić nas do zwycięstwa lub śmierci.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Heczko - Czy Bóg się gniewa? (20.11.2018)

  2018-11-20 21:44

  Bóg nienawidzi grzechu, a jego gniew objawia się przeciwko wszelkiemu grzechowi. Słowo Boże mówi nam, że sąd Boży zaczyna się od ludu Bożego, dlatego powinniśmy nieustannie badać nasze życie i nasze postępowanie. Patrząc w głąb naszych serc, szukając Bożego oblicza, pytajmy Pana, czy nie ma w nas czegoś, co jest grzechem i nie podoba się Bogu?

  Kiedy widzimy Boży gniew nad ludźmi bezbożnymi naszym powołaniem jest, aby nie oceniać ich postępowania, ale wstawiać się za nimi, prosząc Boga, aby okazał im łaskę i dał czas na opamiętanie.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Cieślar - Bóg dobry jest (18.11.2018)

  2018-11-18 18:20

  Cała Biblia przepełniona jest Bożą dobrocią i wiernością. To z miłości Bóg posłał swojego jedynego Syna na śmierć, abyśmy mogli mieć życie wieczne. Jezus żyjąc na ziemi pokazał nam wspaniałe, kochające serce Ojca.

  Bożą wolą jest, abyśmy żyli w obfitości i mogli czerpać radość ze zbawienia, ale to od nas zależy czy pokładamy całą naszą ufność w Stwórcy i czy chodzimy Jego drogami. Czy nasze pragnienia pokrywają się z Bożymi pragnieniami.

  Szczęśliwi będziemy tylko wtedy, kiedy będziemy blisko Boga, aby Jego dobroć i błogosławieństwo mogło wylewać się na nasze życie.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - kazanie na górze cz. XXIII - Przysięga (13.11.2018)

  2018-11-13 20:16

  z cyklu: Kazanie na górze, cz.XXIII

  Przysięgi są niezwykle ważne i traktowane przez Boga bardzo poważnie, dlatego że angażują one autorytet samego Stwórcy.

  Czy zastanawiamy się nad wypowiadanymi słowami i ich konsekwencjami?

  Co mówi na ten temat prawo Mojżesza? Jak tłumaczyli składanie przysięgi faryzeusze? A jak nauczał na ten temat sam Pan Jezus Chrystus?

  Posłuchajmy...

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • R. Gaweł - Nasza tożsamość w Jezusie Chrystusie (11.11.2018)

  2018-11-11 20:06

  Słowo Boże uczy nas, że zbawienie pochodzi od Żydów. To właśnie z tego narodu wywiódł Bóg Zbawiciela - Pana Jezusa Chrystusa, którego Żydzi odrzucili, abyśmy jako poganie mogli być wszczepieni do Drzewa Oliwnego, aby mieć udział w zbawieniu, które przygotował Bóg od początku świata dla każdego człowieka. Na krzyżu Chrystus zniweczył mur nieprzyjaźni pomiędzy Żydami i poganami, aby połączyć nas w jeden Kościół, którego Sam jest fundamentem.

  Naszym zadaniem jest błogosławić naród Izraelski i modlić się, aby poznali oni drogę zbawienia i pojednali się z Bogiem.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - kazanie na górze, cz. XXII - Małżeństwa i rozwody, cz. 2 (06.11.2018)

  2018-11-06 11:55

  z cyklu: Kazanie na górze, cz.XXII

  Rozwód jest tragedią, osobistym dramatem całej rodziny. Dlatego też Bóg ostrzega nas przed podejmowaniem niewłaściwych decyzji i chce uchronić nas przed ich konsekwencjami.

  Posłuchajmy co dokładnie mówi na ten temat Słowo Boże...

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - kazanie na górze, cz. XXI - Małżeństwa i rozwody, cz. 1 (04.11.2018)

  2018-11-04 11:48

  z cyklu: Kazanie na górze, cz. XXI

  Kiedy dwoje kochających się ludzi przyrzeka sobie miłość bez względu na okoliczności, jest to przysięga złożona przed Bogiem. Pomimo różnych życiowych doświadczeń i trudności powinni rozwiązywać swoje problemy w miłości i przebaczeniu. Czasem ta droga nie jest łatwa, ale z pewnością skuteczna. Powinni podjąć walkę o ratowanie małżeństwa i nie iść na łatwiznę, która prowadzi do rozwodu.

  Pamiętajmy, że mamy pomoc w Bogu, u którego zawsze znajdziemy siłę do walki i najlepsze rozwiązanie.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • E. Lorek - Kościół (28.10.2018)

  2018-10-28 13:46

  Bardzo ważną rzeczą w życiu każdego chrześcijanina jest żywa, codzienna relacja z Bogiem. Czas poświęcony modlitwie, czytaniu i studiowaniu Bożego Słowa, aby móc wzrastać w poznawaniu Zbawiciela i pozwalać przemieniać się na Jego obraz.

  Biblia podkreśla również jak ważna jest przynależność do społeczności, wspólnoty ludzi wierzących tworzących ciało Chrystusa. Możemy wówczas zachęcać się, pocieszać i podnosić siebie na rękach modlitwy. Jezus mówi, że takiego kościoła bramy piekielne nie przemogą.

  Powinniśmy pamiętać o tym, że aby taki kościół mógł właściwie funkcjonować, musi być oparty na czterech podstawowych filarach. Jakich? Posłuchajmy...

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • S. Jurku - Jestem, Który Jestem - Bóg bez ograniczeń (23.10.2018)

  2018-10-23 13:53

  Może dzisiaj przeżywasz jakieś trudności. Może przyszło do twojego serca zniechęcenie i przybijają cię okoliczności. Czujesz się zmęczony i wypalony?

  Musisz być świadom, że to sprawka wroga, który przychodzi, aby kraść, zabijać i wytracać.

  Jeśli prawdziwie wierzysz w istniejącego Boga, to pomimo panujących okoliczności nigdy się nie wypalisz. Zwróć swój wzrok na Jezusa, bo tylko On jest w stanie rozpalić w tobie na nowo żar Bożego ognia i przywrócić w tobie utraconą radość życia.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • T. Guńka - Przemieniające działanie zmartwychwstałego Jezusa w życiu Piotra (21.10.2018)

  2018-10-21 13:23

  Każdy z nas na swojej drodze za Panem Jezusem przechodzi różne trudne momenty. Jedną z rzeczy, która przyczynia się do kryzysu na tej drodze wiary jest rozczarowanie. Kiedy nasze oczekiwania nie spełniają się i dzieje się inaczej, niż byśmy tego chcieli. Jest to czas oczekiwania, przemiany, kiedy Bóg chce nas czegoś nauczyć. Jesteśmy wówczas poddawani wypalaniu, przycinaniu i kształtowaniu naszego charakteru na wzór i podobieństwo Chrystusa.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • W. Kulawiec - Czasy końca (14.10.2018)

  2018-10-14 13:16

  Bożym pragnieniem jest, byśmy byli stali, niewzruszeni, pełni zapału i gotowi do pracy dla Niego, wypływając na głębię, nie żyjąc na mieliźnie. Będąc zakotwiczeni w Panu, aby spokojnie unosić się na falach życia i różnych doświadczeń, mając pewność, że Jezus trzyma nas za rękę.

  Powróćmy do naszej pierwszej miłości i rozpalmy na nowo nasze serce dla Jezusa, pamiętając, że tylko ten, kto dobiegnie do mety, otrzyma wieniec sprawiedliwości.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • K. Korecki - Pismo Święte (09.10.2018)

  2018-10-09 12:59

  Słowo Boże jest żywą, ponadczasową instrukcją przekazaną z miłości przez Boga nam ludziom, abyśmy, korzystając z niego codziennie, uczyli się jak właściwie postępować, aby nasze życie mogło podobać się Bogu. Zawiera wskazówki do szlachetnego zachowania względem drugiego człowieka, wskazuje na nasze grzechy, zachęca do zmiany naszego charakteru i możliwości upodabniania się do Syna Bożego. Czytając Pismo Święte poznajemy naszego doskonałego Stwórcę oraz Jego wspaniały plan zbawienia przygotowany dla każdego człowieka, a wykonany przez Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu.

  Czytajmy Pismo Święte - to największy skarb świata!

  Posłuchaj...
 • Urs Kasermann - Nasza rola w Aliji (02.10.2018)

  2018-10-02 12:51

  Misja Ebeneser bierze udział w operacji Exodus czyli w praktyczny sposób pomaga Żydom na całym świecie odnaleźć swoje korzenie i zachęca ich do powrotu do Izraela. Jako chrześcijańska służba Aliji pomaga Izraelowi w przygotowaniach na powtórne przyjście Mesjasza.

  Bóg oczekuje od nas, abyśmy wstawiali się za Izraelem, aby pokutowali i nawrócili się do Pana i chcieli powrócić do swojej Ojczyzny. Są oni narodem wybranym przez Boga, błogosławieństwem dla całego świata, dlatego powinniśmy błogosławić naród Żydowski i pomagać w wypełnieniu proroctw względem tego narodu.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Kobieta pastor (30.09.2018)

  2018-09-30 22:32

  Biblia jest dla nas pierwowzorem, jedynym standardem i normą postępowania. Zawiera ona dokładne wskazówki i pokazuje na funkcje i zadania, które powinni sprawować w kościele mężczyźni.

  W takim razie czy Bóg pozwala kobiecie na sprawowanie funkcji pastora? Posłuchajmy czego uczy nas na ten temat Słowo Boże.

  Obejrzyj, posłuchaj...