Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Kazania

W niniejszym dziale zapraszamy do obejrzenia, wysłuchania lub pobrania wersji audio kazań wygłoszonych w zborze "Betel" w Ustroniu.

W dziale Archiwum - kazania, wykłady, konferencje znajdziesz kazania z lat 2011 - 2015, cykle wykładów (w tym cykl "Małżeństwa, rozwody, powtórne małżeństwa") oraz inne ciekawe nauczania wygłoszone podczas spotkań i konferencji odbywających się w naszym zborze.

Zamieszczone tu materiały można kopiować i publikować w innych miejscach pod warunkiem zachowania ich treści w niezmienionej formie oraz podania źródła, np. betel.kz.pl, BETEL.Tv. Zabrania się natomiast czerpania zysku z wykorzystanych materiałów lub ich części.

Wszystkie umieszczone poniżej kazania można również zamówić na płytach CD pod adresem nagrania@betel.kz.pl lub pod numerami telefonów 508-451-691 i 660 702 353.


 • S. Popławski - Powrót do pierwszej miłości (25.09.2018)

  2018-09-25 22:23

  Jezus po raz kolejny wzywa nas do nawrócenia, pokuty, zerwania z grzechem i pojednania się z Nim. Choć zbawienie mamy za darmo, z łaski, to wymaga naszego poświęcenia, czasu. Bóg pragnie naszej miłości, naszego oddania, bo chce nierozerwalnej, ciągłej relacji z nami. Chce, abyśmy zmienili swój dotychczasowy sposób myślenia, postępowania i poddali się prowadzeniu Ducha Świętego.

  Skonfrontujmy swoje życie ze Słowem Bożym i odpowiedzmy sobie szczerze, czy Jezus jest naszym Skarbem, Miłością, Sensem i Celem naszego życia?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Śliwka - Rozczarowanie (23.09.2018)

  2018-09-23 22:18

  Życie chrześcijan na ziemi jest wędrówką za Bogiem, który zaprasza nas do wchodzenia w coraz to głębszą relację z Nim poprzez szukanie i doświadczenie Jego obecności, poznawanie Go i chodzenie Jego drogami. Jezus pragnie, abyśmy przylgnęli do Niego całym sercem, aby mógł nam objawić swoją miłość, bo kiedy przyjdą dni złe, próby i zniechęcenie, abyśmy mogli ostać się i z Jezusem je przezwyciężyć.

  Badajmy nasze serca, czy nie jesteśmy ,,letnimi" dla Pana, aby się nie okazało, że dawno odpadliśmy od Niego i żyjemy po swojemu...

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • Br. Wiktor - Głoszenie ewangelii (18.09.2018)

  2018-09-18 22:04

  Jako dzieci Boże wykupione najświętszą krwią Baranka Jezusa Chrystusa jesteśmy powołani do głoszenia Ewangelii całemu światu. Biblia zachęca nas, abyśmy z odwagą dzielili się Słowem Bożym z naszymi rodzinami, sąsiadami, znajomymi i ludźmi, których Pan stawia nam na drodze każdego dnia. Wsłuchujmy się w cichy głos Ducha Świętego, który jest naszym Przewodnikiem i poddajmy Jego prowadzeniu.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Olszewski - U Boga nie ma przypadków (19.09.2018)

  2018-09-16 21:57

  Nasze życie tu na ziemi nie jest dziełem przypadku. Bóg, który jest naszym Stwórcą, ma dla nas doskonały plan i najlepszą drogę. On chce nam błogosławić we wszystkim i pragnie, abyśmy stali się błogosławieństwem dla innych ludzi. Musimy Mu tylko powierzyć swoje życie, zaufać i z wiarą oczekiwać wypełnienia się Bożych obietnic, czekając na właściwy, Boży czas.

  A jak wygląda nasze życie? Chodzimy Bożymi ścieżkami czy układamy sobie życie po swojemu i ponosimy tego bolesne konsekwencje?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Wasilewski - Relacje (09.09.2018)

  2018-09-09 21:42

  W życiu spotykamy ludzi z różnych środowisk, którzy mają na nasze życie mniejszy lub większy wpływ. A ponieważ bardzo ważne jest budowanie relacji z drugim człowiekiem, inspirowanie i uczenie się od siebie wzajemnie dobrych rzeczy, dlatego otaczajmy się ludźmi pełnymi wiary. Tym samym odetnijmy się od tych, którzy ciągną nas z dala od Boga i mają na nas destrukcyjny wpływ. Uporządkowane relacje są kluczem pomagającym w harmonii przeżyć naszą więź z Bogiem.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Dlaczego Bóg nie chce mi błogosławić? (02.09.2018)

  2018-09-02 21:28

  Czasem warto zatrzymać się i zastanowić czy w moim życiu jest tak, jak powinno być. Czy jestem zadowolony z mojego życia chrześcijańskiego? Czy jestem spełniony w Chrystusie?

  Czy zastanawialiśmy się nad tym, że brak błogosławieństwa jest wynikiem Bożego działania? Czasem Bóg powstrzymuje swoje błogosławieństwo, dlatego że nie jesteśmy w miejscu, w którym powinniśmy być...

  Dlaczego tak jest? Jakie są tego powody?

  Posłuchajmy...

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • P. Abraham - Zaufaj Jezusowi (28.08.2018)

  2018-08-28 21:35

  Bez względu na to, co przeżywasz w swoim życiu czy jak bardzo oddaliłeś się od Boga, wiedz, że Jezus jest blisko ciebie. Może jesteś chory i cierpisz, albo jesteś zniewolony jakimiś nałogami, masz problemy w małżeństwie lub od dłuższego czasu szukasz pracy i sam nie dajesz sobie z tym wszystkim rady to wiedz, że teraz jest doskonały czas, aby zwrócić się do Jezusa, który chce Ci pomóc. Nie musisz już dłużej chodzić w strachu, bólu czy zniechęceniu. Bóg kocha cię i ma wspaniały plan dla twojego życia. Tak, jak obiecał w Słowie swoim jest wiernym Bogiem, słyszy modlitwy i ześle swą pomoc.

  Dzisiaj jest dzień kiedy możesz powierzyć Jemu swoje życie, oddać Mu wszystkie troski, problemy i obawy.

  Zaufaj Jezusowi!

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Szukanie Bożej obecności (26.08.2018)

  2018-08-26 21:30

  Każdego dnia z utęsknieniem Bóg oczekuje spotkania z nami i pragnie, abyśmy szukali Go całym swoim sercem. Chce, abyśmy poznawali Go coraz głębiej i byli posłuszni Jego Słowu.

  Powinniśmy nieustannie czuwać, aby nie stracić Pana sprzed oczu, aby cokolwiek innego nie zajęło najważniejszego miejsca w naszym sercu i tym samym nie zakłóciło naszej relacji z Jezusem. Pamiętajmy, że to, czemu poświęcamy najwięcej czasu, co zajmuje miejsce Boga jest bożkiem, cielcem z którym musimy się jak najszybciej rozprawić.

  Zastanówmy się jaka jest nasza postawa względem grzechu. Czy żałujemy i pokutujemy prosząc Boga o przebaczenie? A może nie jesteśmy już tak wrażliwi na Boży, cichy głos napominania?

  Baczmy, aby Pan nie wytracił nas ze swojego ludu.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Zajonc - Strategie diabelskie (19.08.2018)

  2018-08-18 21:12

  W tym zabieganym świecie szatan zrobi wszystko, żeby odciągnąć nas od Boga. Zachęca do wykonywania pracy ponad normę, dodając coraz to nowe obowiązki. Do domu wracamy już tak zmęczeni, że nie mamy czasu i chęci na nic. Możemy oczywiście popaść w drugą skrajność marnotrawiąc dany nam czas na bezczynność, albo robienie rzeczy zupełnie niepotrzebnych. Ponieważ diabeł doskonale zdaje sobie sprawę z mocy modlitwy, dlatego zrobi wszystko, żebyśmy w ogóle nie mieli wolnego czasu na spędzanie go z naszym Panem, czasu na modlitwę, czytanie i rozważanie Słowa Bożego.

  Czy zastanawialiśmy się, jak na co dzień dysponujemy czasem, który mamy od Boga?

  Czy zdajemy sobie sprawę z niebezpieczeństwa i konsekwencji, jakie niosą ze sobą nasze codzienne wybory?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • D. Heczko - Światłość i ciemność (14.08.2018)

  2018-08-14 21:06

  Niejednokrotnie Bóg dopuszcza do naszego życia różnego rodzaju doświadczenia i próby, które chce wykorzystywać dla naszej przemiany. On chce, abyśmy Go szukali całym sercem i przybliżali się do Niego. Jego pragnieniem jest umocnić naszą wiarę, by poprzez doświadczenia odebrać sobie chwałę, odnosząc w naszym życiu zwycięstwo.

  Kiedy dotykają nas złe okoliczności, czy cierpienie Bóg o nas nie zapomina. On jest z nami, aby nas ratować. Kiedy przechodzimy przez dolinę cienia, a jest z nami Jezus, wyjdziemy z tego doświadczenia zwycięsko. Bóg dotrzymuje słowa i przyjdzie nam z pomocą i ze swoim rozwiązaniem.

  Nie zapominajmy, że najcenniejsze skarby znajdują się w ciemnych głębinach.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • A. Szczyrba - Przymierze (12.08.2018)

  2018-08-12 20:34

  Niejednokrotnie Bóg mówi do nas o prowadzeniu życia w świętości. Wzywa nas, abyśmy z bojaźnią i z drżeniem sprawowali swoje zbawienie. Z miłości do człowieka ostrzega nas, abyśmy skupiali się całkowicie na Bożym Słowie, aby uniknąć konsekwencji niewłaściwych wyborów w życiu.

  Pamiętajmy o tym, że jesteśmy związani z Bogiem nieodwracalnym przymierzem. Jego plan zbawienia nigdy się nie zmienił. Bóg zawsze dotrzymuje danego Słowa, dlatego bądźmy Mu posłuszni we wszystkim, abyśmy to przymierze w pełni zachowali.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - kazanie na górze, cz. XX - Cudzołóstwo w sercu, cz. II (07.08.2018)

  2018-08-07 21:18

  z cyklu: Kazanie na górze, cz. XX

  Zbawienie i życie wieczne powinno być dla nas priorytetem i nie powinniśmy niczego innego stawiać przed nimi.

  Jezus mówi nam o ogromnej przewadze wartości duszy nad jakąkolwiek przyjemnością. Podkreśla, abyśmy nie tracili z oczu celu naszej ziemskiej pielgrzymki i abyśmy myśleli o tym, co w górze. Pokazuje jak odcinać grzech i uśmiercić własne pożądliwości. Uczy nas, aby sprawy nieba były ważniejsze od tych ziemskich, bo cóż nam pomoże jeśli cały świat pozyskamy, a na wieki stracimy swoją duszę?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • J. Śliwka - Nagroda w Niebie (05.08.2018)

  2018-08-05 13:11

  W Słowie Bożym nasze życie przyrównane jest do biegu, który powinien być skoncentrowany na mecie, nagrodzie, w miejscu gdzie spotkamy twarzą w twarz Chrystusa i przed którym zdamy sprawę z naszego życia i owoców, które wydawaliśmy. Ponieważ zostaliśmy powołani do czynienia dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili i tu na ziemi mogli wykonywać dla Pana pracę, za którą otrzymamy nagrodę. Czy to będzie pochwała czy nagana - sami o tym teraz decydujemy. Dlatego wykorzystajmy dobrze czas, w którym żyjemy.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - kazanie na górze, cz. XIX - Cudzołóstwo w sercu, cz. 1 (31.07.2018)

  2018-07-31 20:51

  z cyklu: Kazanie na górze, cz. XIX

  Grzech jest pięknie zapakowanym prezentem, miłym dla oczu, ale w środku kryje śmierć. Choćby wydawał nam się bardzo atrakcyjny i przyjemny, za wszelką cenę powinniśmy się go pozbyć, bez względu na koszty i ból, jaki nam to sprawi. Pożądliwość jest chorobą serca, dlatego, jeżeli jej nie porzucimy, to ona rozprawi się z nami. Biblia mówi, żebyśmy mieli w nienawiści każdy grzech, bo tylko wtedy, gdy go znienawidzimy, z Bożą pomocą możemy się go pozbyć.

  Pamiętajmy, że Jezus umierał na krzyżu, byśmy byli wolni od każdego grzechu!

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Boży Pokój (29.07.2018)

  2018-07-29 12:54

  Droga do Bożego pokoju prowadzi przez opamiętanie, pokutę i odwrócenie od grzechu. Uznanie ofiary Jezusa na krzyżu jako doskonałej i wystarczającej do zbawienia każdego człowieka. Trwanie w relacji z Nim poprzez studiowanie Słowa Bożego, wprowadzanie Go w czyn i poddawanie ciągłemu procesowi uświęcania.

  A nasze życie niech będzie żywym świadectwem dla ludzi, aby widzieli w nas przemienione serce i aby oni również zechcieli pójść za Jezusem.

  Wówczas pokój Boży przekraczający najśmielsze ludzkie wyobrażenia opanuje nasze serca i myśli.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - kazanie na górze, cz. XVIII - Zabójstwo w sercu cz. 2 (24.07.2018)

  2018-07-24 12:45

  z cyklu: Kazanie na górze, cz. XVIII

  Zabicie kogoś nożem czy zwrócenie się przeciwko komuś w gniewie jest przejawem tej samej choroby. Bóg stawia tutaj znak równości. On patrzy na nasze motywacje i myśli serca. Zabójstwem jest każde działanie, każda myśl i każde słowo, które spowoduje świadome zaszkodzenie i zniszczenie drugiej osoby. Prędzej czy później poniesiemy tego konsekwencje.

  Jest jednak wyjście z tej sytuacji. Posłuchajmy…

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - kazanie na górze, cz. XVII - Przebaczenie - zabójstwo w sercu, cz. 1 (22.07.2018)

  2018-07-22 17:35

  z cyklu: Kazanie na górze, cz. XVIII

  Nieprzebaczenie, chowanie urazy, niechęć do drugiego człowieka, to bomba z opóźnionym zapłonem - nigdy nie wiesz, kiedy wybuchnie.

  Natomiast przebaczenie, pojednanie, odbudowa relacji według Bożego Słowa jest koniecznością dla naszego uwolnienia.

  Od nas samych zależy, jakiego wyboru dokonamy i jakie konsekwencje nas dosięgną.

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • B. Wrzecionko - Kazanie na górze, cz.XVI - Sześć kontrowersyjnych obrazów Jezusa (17.07.2018)

  2018-07-17 17:21

  z cyklu: Kazanie na górze, cz. XVI

  Jezus przyszedł na ziemię założyć królestwo łaski i zbawienia. Jego celem było ukazanie prawdziwej intencji i sensu danego prawa. Skorygowanie fałszywego nauczania faryzeuszy. Nawiązanie relacji z człowiekiem i patrzenie w głąb jego serca.

  Czy motywacje naszego postępowania podobają się Bogu?

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • L. Wrzecionko - Boże prawo siewu i zbioru (15.07.2018)

  2018-07-15 17:18

  Bóg ustanowił prawa na ziemi, których nikt nie może zmienić, On sam też ich nie zmienia.

  Prawo siewu i zbioru ma szerokie i głębokie zastosowanie w naszym duchowym życiu. Siejemy i jesteśmy obsiewani wszyscy, czy tego chcemy czy nie chcemy... Siejemy swoimi słowami i czynami, które prędzej czy później wydają swój owoc.

  Warto zastanowić się nad tym, czy nie zbieramy teraz plonu zasianego przez nas kiedyś w przeszłości. Czy to są dobre czy złe owoce - sami rozsądźmy...

  Obejrzyj, posłuchaj...
 • S. Popławski - Anioł Pański (10.07.2018)

  2018-07-10 17:03

  Wielokrotnie i różnymi sposobami Bóg do nas przemawia...

  Tym razem napomina nas przez Anioła i wzywa do opamiętania i pokuty. Ostrzega nas, abyśmy odwrócili się od swoich złych dróg i szukali Bożego oblicza. Woła, żebyśmy usunęli obcych bogów spośród siebie i odwrócili się od bałwochwalstwa.

  Pytanie tylko czy my Go słyszymy? Czy chcemy cokolwiek zmienić w swoim życiu? Czy żałujemy swoich grzechów?

  Obejrzyj, posłuchaj...