Betel.tv na Youtube Betel na Facebooku

Royal Rangers

Dla dzieci » Royal Rangers

Czym jest Royal Rangers?

Royal Rangers Polska jest częścią międzynarodowej, chrześcijańskiej organizacji skautowej Royal Rangers. W swoich założeniach odwołuje się do najlepszych tradycji międzynarodowego skautingu i polskiego harcerstwa. W dosłownym znaczeniu „Royal Rangers” oznacza Królewscy Wojownicy (Komandosi). Dla młodych ludzi oznaczać to będzie przynależność do Króla Jezusa Chrystusa i służenie mu w posłuszeństwie z własnej nieprzymuszonej woli.

Wszystko odbywa się w duchu wartości chrześcijańskich, patriotycznych i obywatelskich, a program wychowawczy określają:

  • Złota Zasada - którą stanowią słowa Pana Jezusa: "A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie." (Ew. Mateusza 7,12)
  • Przyrzeczenie - składają osoby gotowe zostać członkami RRP, a jego treść brzmi następująco: "Z Bożą pomocą uczynię wszystko, aby służyć Bogu, Jego Kościołowi i bliźnim, przestrzegając Prawa Royal Rangers i wprowadzając w życie Złotą Zasadę."
  • Prawo Royal Rangers, które określa cechy, którymi powinien charakteryzować się Royal Ranger. Są to: 1. Gotowy - psychicznie, fizycznie, duchowo. 2. Czysty - na ciele, w myślach i w mowie. 3. Uczciwy - nie kłamie, nie oszukuje, nie kradnie. 4. Dzielny - odważny w obliczu niebezpieczeństwa, krytyki i groźby. 5. Wierny - Bogu, Kościołowi, rodzinie, przyjaciołom. 6. Uprzejmy - miły, grzeczny, troskliwy. 7. Posłuszny - rodzicom, liderom, przełożonym. 8. Duchowy - modli się, czyta Biblię, głosi Ewangelię.

Cel służby?

Głównymi celami służby Royal Rangers są: przyprowadzenie młodych ludzi do Chrystusa, nauczenie ich trwania w bliskiej relacji z Nim, przygotowanie ich do służby dla Boga. Cele te realizowane są przez równomierny rozwój w czterech aspektach: fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym.

Dla kogo?

Służba skupia świadomie wierzących liderów ugruntowanych na Słowie Bożym i posiadających osobiste powołanie do służby RRP. W zbiórkach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież niezależnie od przynależności wyznaniowej. Pracę wychowawczą organizuje się w małych grupach rówieśniczych zwanych zastępami.

Stopnie skautowe w RRP zdobywają:

  • odkrywcy - w wieku 6 - 10 lat,
  • zwiadowcy - w wieku 11 - 13 lat,
  • wędrowcy - w wieku 14 - 17 lat,
  • ranger - w wieku od 18 lat,

      Więcej o służbie Royal Rangers możesz przeczytać na stronie internetowej royalrangers.pl